İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş Hukuku; işçilerin işverenleri ile tek tek ilişkilerinin düzenlendiği hukuk dalıdır. Sosyal Güvenlik Hakkı; fizyolojik, mesleki ve sosyo-ekonomik riskler nedeniyle ortaya çıkan zararların karşılanmasıdır.

Çapa Hukuk ve Danışmanlık Bürosu; işçi ile işveren arasındaki iş akdinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda (iş akdinin askıyla alınması, sona ermesi, süreli ve haklı nedenle feshi, iş güvencesi, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai, iş kazaları, işçilik alacakları, işe iade, rekabet yasağının ihlal edilmesi, iş akdinin sona ermesi, iş sağlığı ve güvenliği) işveren danışmanlığı, sözleşmelerin hazırlanması, ihtarname ve fesih bildirimlerinin hazırlanması gibi iş ve sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan tüm uyuşmazlıklarda dava ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile ilgili tüm makalelerimize aşağıda bulunan kategorilerden ulaşabilirsiniz.

Başa dön tuşu
Hemen Bilgi Al!