Çapa Hukuk Bürosu

İstanbul’da kurulan Çapa Hukuk Bürosu, Av. Buğra Çapa tarafından kurulmuştur. İstanbul’da faaliyet gösteren Çapa Hukuk Bürosu; hukukun muhtelif alanlarında, uzman avukat kadrosu ile birlikte yerli ve yabancı müvekkillerine avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kuruluş prensibi olarak; bilgili, ilgili ve hızlı hukuk hizmeti anlayışını misyon edinen Çapa Hukuk Bürosu; dürüstlük, şeffaflık ve müvekkil odaklı olarak çalışmalarını yürütmekte olup, müvekkillerinin haklarını almaları konusunda pragmatik ve etkili hukuk hizmeti vermeyi amaçlamaktadır. Çapa Hukuk Bürosu, misyon olarak edindiği ilkeleri ve prensipleri nezdinde genç ve dinamik kadrosu ile birçok başarıya imza atmıştır.

Çapa Hukuk Bürosu ekibi olarak; Aile Hukuku, Bilişim Hukuku, Ceza Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İdare ve Vergi Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Miras Hukuku, Sağlık Hukuku, Şirketler Hukuku ve Ticaret Hukuku alanlarında hizmet vermektedir.

Vizyon

Çapa Hukuk Bürosu’nun öncelikli hedefi güncel kalmaktır. Bu bağlamda da Çapa Hukuk Bürosu vizyonunu daima yenilemektedir. Güncellik ilkesiyle kurulan Çapa Hukuk Bürosu gerek deneyim ve bilgi sahibi avukat kadrosu gerekse bu yolda kararlılıkla yürümeyi hedef alan genç ekibiyle, soruna karşılık çözüm odaklı bir yaklaşım ve sistem getirerek hukuk camiasındaki farkını ortaya koymaktadır.

Çapa Hukuk Bürosu’nun amacı; adalete ve hukuka olan saygı ve inancın artmasına katkıda bulunmak, müvekkillerimizin hak ve özgürlüklerini, karşılıklı saygı ve iş kuralları çerçevesinde, profesyonel olarak savunarak, kendilerine kaliteli hizmet vermek, hukuk sistemimizdeki tüm gelişme ve değişmeleri yakından takip ederek temsil edilen müvekkiller adına uygulamak; saygın, dürüst, güvenilir, çağdaş, atılımcı ve başarılı bir vizyonla adaletin gerçekleşmesi için çalışmaktır.

Çapa Hukuk Bürosu vizyon olarak; kişi ve kurumların haklarını en iyi şekilde savunmak ve tasarruflarının hukukun üstünlüğü ve adalet ilkesi çerçevesinde yerine getirilmesine yardımcı olmak, hukuk kültürünün ve adalet bilincinin gelişip serpilmesine anlamlı katkıda bulunarak, ülke ve dünya sorunları ile yakından ilgilenen, ulusal ve küresel ölçekteki gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilecek nitelikte alanında seçkin bir faaliyet yürütmeyi ilke edinmiştir.

Misyon

Çapa Hukuk Bürosu, müvekkili temsil ve danışmanlık hizmeti faaliyetlerini ifa ederken; evrensel ahlakı, hukuki değerleri, avukatlık mesleğinin temel ilkeleri ve yükümlülükleri çerçevesinde (Bağımsızlık, Özgürlük, Sır Saklama, Müvekkile Sadakat, Adil Olma, Hakkaniyet, Öz Denetim, Hukukun üstünlüğüne ve yargının adil yönetimine saygı, Avukatlık mesleğinin itibar ve onuru ile avukatın kişisel dürüstlük ve saygınlığı, Özen, Sürekli öğrenme, Yenilik ve teknoloji, Paylaşım, Öncülük, Bilimsellik, Değer yaratma, Üretme, Süreklilik ilkelerini misyon edinmiştir.

Bu bağlamda Çapa Hukuk Bürosu, müvekkilleriyle karşılıklı güven ilişkisinin kurulmasıyla birlikte, müvekkillerin sorunlarıyla başlangıçtan sonuca ulaşana dek birebir ilgilenmeyi, sürekli gelişmeyi, kaliteyi, ekip çalışmasını, profesyonel yönetim anlayışını, detaylı çalışmayı, bilgilendirmeyi, teknoloji kullanımı ve paylaşımı esas alan bir anlayışla, sektöründe öncü bir hukuk bürosu olmayı kendine amaç edinmiştir.

Başa dön tuşu
Hemen Bilgi Al!