Şirketler ve Ticaret Hukuku

İstanbul Ticaret ve Şirket Avukatı

İstanbul Ticaret ve Şirket Avukatının Sorumlulukları

Bir kişi ya da şirketin danışmanlığını yapan ve davalarına bakan avukatın müvekkili olan şirkete karşı sorumlulukları mevcuttur. İşini takip etmeli, müvekkiline düzenli olarak bilgi vermeli, işini gerekli dikkat ve özeni göstererek yapmalıdır. Güncel Yargıtay içtihatlarını ve Resmi Gazete’yi güncel bir şekilde takip edip, müvekkilinin lehine ve aleyhine olan durumlarda müvekkilini bildirmesinde de ayrıca fayda görmekteyiz.

Şirketlere Yönelik Profesyonel Hukuki Destek

Çapa Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimizin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda şirket (limited şirket, anonim şirket, adi şirket vs.) açılışı, şirket ana sözleşmesinin hazırlanması, değiştirilmesi ve tescili, şirketin tasfiyesi, sözleşmelerin düzenlenmesi, davaların takibi, alacakların dava ve icra yoluyla tahsili, şirketlerin bölünmesi, birleşmesi işlemleri, pay devri, şirket bünyesinde çalışanların iş sözleşmeleri ve sair işçiliğe dayalı işlemlerin yapılması, ceza hukuku kapsamında şirket ve şirket yetkililerinin temsili ve sair birçok hususta hukuki hizmet sunmaktayız.

Ticaret ve Şirketler Hukukunda En Çok Paylaşılan Davalar

Ticaret ve şirketler hukukunda sıklıkla, şirketin üçüncü şahıslarda bulunan alacak kalemlerinin tahsili, ortakların borçtan sorunlulukları, pay devri, şirketin borçlarının takibi, şirketlerin kuruluşu, ana sözleşmelerinin yazılması, değiştirilmesi, şirket bünyesinde çalışanların iş sözleşmeleri, çalışanların icra dosyalarının veya iş davalarının takibi yani iş hukukundan kaynaklı davalar, fikri mülkiyet kapsamında hakların korunması ve davaların yürütülmesine ilişkin davalar en çok karşılaşılan davalardır.

2023 Yılında Şirketlerin Avukat Bulundurma Zorunluluğu

1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca ana sermayesi 250.000,00-TL ve üzeri sermayesi olan anonim şirketler avukat bulundurmak zorundadır. Bu zorunluluk sadece anonim şirketlere aittir. Bir diğer deyişle limited şirketlerde, adi şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu yoktur.

Sermayenin 250.000,00-TL olması anonim şirketin kuruluşu esnasında olabileceği gibi sermaye artırımı neticesinde de olabilir.

Şirket Kurma ve Devir İşlemlerinde Şirket Avukatının Rolü

Ülkemizde en çok kurulan şirketler şahıs, limited ve anonim şirketlerdir. Şirketlerin kuruluşlarında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na uygun bir şekilde hareket edilmeli, ortak sayısı, sermaye bedelleri, sermayenin ne zaman ve ne şekilde ödeneceği, ticaret sicil müdürlüğüne kayıtlar, sözleşmelerin noterde onaylanması gibi birçok işlem mevcuttur.

Şirket kurmak isteyen kişilerin bu işlemleri usulüne uygun olarak yapabilmesi ve ileride hak ve sorumluluklarını ihlal etmemek adına alanında uzman bir avukat ile söz konusu işlemlerin yapılması önem arz etmektedir.

Ticaret ve Şirket Hukuku Davalarına Hangi Mahkemeler Bakar?

Ticaret ve şirket davalarına davanın konusuna göre değişiklik göstermek üzere genel olarak asliye ticaret mahkemeleri, asliye hukuk mahkemeleri, icra mahkemeleri ve iş mahkemeleri bakmaktadır.

Ticaret ve Şirket Davası Masrafları Ne Kadardır?

Davacısı ve/veya davalısı olan davalar şirketler için farklılık göstermektedir. Her bir dava türünün ayrı harçlandırması mevcuttur. Dolayısıyla yazımızda buna ilişkin net bir rakam verilememektedir. Bununla birlikte konusu para ile ölçülebilen davalarda davanın konusu olan para her seferinde değişkenlik gösterebildiğinden nispi harca tabidir.

İstanbul Ticaret ve Şirket Avukatı Ücretleri 2023

Şirketlerde sözleşmeli olarak bulundurulacak avukatlara aylık danışmanlık ve dava takipleri için ödenecek ücret 21 Eylül 2023 tarihinde çıkarılan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile güncellenmiştir. 21 Eylül 2023’ten itibaren bu ücret aylık 15.800,00 TL’den az olamaz. Ancak sözleşmeli avukatın yürüttüğü dava ve işlerin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre toplam değerinin de hesaplanması gerekmektedir. Eğer bu tutar sözleşmeli avukata ödenen yıllık ücretin üzerindeyse aradaki farkın da şirket tarafından karşılanması zorunludur.

Ticaret ve Şirket Davaları Ne Kadar Sürer?

Her bir dava dosyası kendi özelinde değerlendirilmelidir. Adliyelerin yoğunluğu da dava sürelerinde önem arz etmektedir. Bununla birlikte dava sürelerinin ortalama iki ila üç yıl arasında sürdüğünü söyleyebiliriz.

İstanbul Ticaret ve Şirket Avukatından Danışmanlık Almanız İçin 5 İyi Neden!

  • Şirket faaliyetlerinin kanunlara uygun olması,
  • Şirketin itibarı,
  • Risklerin önceden belirlenmesi ve adımların riskler göz önünde bulundurularak atılması,
  • Yapılan sözleşmelerde şirketin hukuki yararının korunması,
  • Dava ve tüm hukuki işlemlerin tek bir elden ve hukuka uygun bir şekilde yürütülmesi

Av. Buğra Çapa

Av. Buğra Çapa, Tekirdağ Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk eğitimi almıştır. 2019 yılında Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Hemen Bilgi Al!