Eşya ve Miras Hukuku

Eşya Hukuku; Medeni Hukukun, kişilerin eşya (mallar) üzerinde doğrudan doğruya hakimiyetinden doğan meseleleri düzenleyen kısmıdır.

Miras Hukuku; ölen bir gerçek kişinin (insanın) malvarlığının, yani mallarının, hak, alacak ve borçlarının hayatta bulunan gerçek veya tüzel kişilere geçişini düzenleyen kural ve hükümlerin bütünüdür.

Çapa Hukuk ve Danışmanlık Bürosu; Eşya Hukukunun alanına giren; zilyetlik-tapu sicili, taşınmaz ve taşınır mülkiyeti, kat mülkiyeti ve sınırlı ayni haklar ve Miras Hukukunun alanına giren; yasal mirasçılık, saklı paylı mirasçılık, serbest tasarruf oranı ve tenkis, ölüme bağlı tasarruflar, mirasın geçmesi, miras ortaklığı ve paylaşım vs. gibi konularda olmak üzere eşya ve miras hukukundan kaynaklanan tüm uyuşmazlıklarda dava ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Eşya ve Miras hukuku ile ilgili tüm makalelerimize aşağıda bulunan kategorilerden ulaşabilirsiniz.

Başa dön tuşu
Hemen Bilgi Al!