İcra ve İflas Hukuku

Maddi hukuktan kaynaklanan taleplerin devletin yetkili organları ve devlet gücü tarafından gerçekleştirilmesine hizmet eden faaliyetin tümüne cebri icra faaliyeti; buna ilişkin kuralları düzenleyen hukuk dalına ise icra ve iflas hukuku denilmektedir. Çapa Hukuk ve Danışmanlık Bürosu; İcra ve İflas Kanunu ve diğer mevzuatlar mucibinde, icra ve iflas takipleri-itirazları, icra mahkemeleri ve genel mahkemelerdeki davaların takibi, tasfiye ve sulh anlaşmalarının tanzim edilmesi gibi icra ve iflas hukukundan kaynaklanan tüm uyuşmazlıklarda dava ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. İcra ve İflas hukuku ile ilgili tüm makalelerimize aşağıda bulunan kategorilerden ulaşabilirsiniz.

Başa dön tuşu
Hemen Bilgi Al!