İş ve Sosyal Güvenlik HukukuMakalelerimiz

Ölüm İzni Kaç Gündür?

Bir işçinin iş yerinde çalışırken yakın derecede bir akrabasının vefat etmesi halinde işverence belli bir süre çalışmaması için izin verilir. Devlet memuru olarak çalışan kişiye 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre izin alırken SGK’lı olarak çalışan işçiye 4857 sayılı İş Kanunu ek madde 2 uyarınca izin verilir.

Bu yazımızda ölüm iznine ilişkin genel bilgiler paylaşılmış olup, hukuki uyuşmazlığınıza ilişkin detaylı bilgi için iletişim bölümündeki bilgilerden Çapa Hukuk Bürosu’na ulaşabilirsiniz.

Ölüm İzni Nedir?

Ölüm izni, çalışan kişinin yakın derece bir akrabasının, kan hışmının vefat etmesi ile birlikte çalışmaması adına aldığı bir izin türüdür. Çalışanın yakınının vefatının ardından vefat edenin yasını tutması ve bu süreçte çalışmaması için verilen bir izin türüdür. Ölüm izni bir mazeret iznidir. Bu süreçte işverenin işçiden çalışması beklemesi hayatın olağan akışına, dürüstlüğe aykırı düşeceğinden verilen izin Kanun kapsamında mazeret izinleri arasında sayılmaktadır.

Ölüm İzni Kaç Gündür?

İş Hukuku’nda Ölüm İzni

4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işçiye ölüm izni verilmektedir. İş Kanunu’da Ek Madde 2. ile mazeret izni düzenlenmiştir. Mazeret izni ile işçinin evlenmesi, evlat edinmesi ve yakın bir aile bireyinin vefatı halinde işçiye belirli bir izin süresi öngörülmüş ve tüm bu izinlere mazeret izni denmiştir. Buna göre;

Mazeret izni, Ek Madde 2’ye göre; “İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir.”

Ölüm İzni Kaç Gündür?

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yakını vefat eden işçinin ölüm izni Ek Madde 2 uyarınca üç gündür. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu m. 104/B kapsamında memur olarak çalışan bir kişiye yedi gün ölüm izni verilir.

Ölüm İzni Kimlere Verilir?

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında işçinin;

  • Ana veya babasının,
  • Eşinin,
  • Kardeşinin,
  • Çocuğunun vefat etmesi halinde ölüm izni verilir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memurun;

  • Kendisinin veya eşinin ana veya babasının,
  • Eşinin,
  • Kardeşinin, çocuğunun ölmesi halinde izin verilir.

Ölüm İzninde Ücret

Ölüm izni süresince işçi, sanki çalışıyormuşçasına ücret almaktadır. İşverence işçi ölüm iznindeyken ücret verilmemesi halinde işçinin ücret/ işçilik alacağı davası açma hakkı mevcuttur.

Ölüm İzni İçin Dilekçe Gerekli Midir?

Ölüm izninin kullanılabilmesi için işçinin amirlerine dilekçe ile durumu bildirmesi gerekmektedir.

Ölüm İzni Ne Zaman Başlar?

4857 sayılı İş Kanunu ve 657 sayılı DMK uyarınca ölüm izni, çalışanın yakınının vefatı ile başlayacaktır.

Ölüm İzni Mazeret İzni Midir?

4857 sayılı İş Kanunu’nun Ek 2. Maddesi’nde de belirtildiği üzere ölüm izni mazeret izni olarak kabul edilmiştir.

Ölüm İzninde Özel Sektör ve Kamu İçin Farklılıklar Var Mıdır?

Özel sektörde çalışan kişiler 4857 sayılı İş Kanunu’na bağlı olarak çalışmakta olup, Kanun’un Ek 2. Maddesi uyarınca anne-babasının, eşinin, kardeşinin veya çocuğunun ölümünde 3 gün izin alabilmektedir. Bununla birlikte 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 104/B maddesi uyarınca memurun kendisinin ya da eşinin anne- babasının, eşinin, kardeşinin veya çocuğunun ölümünde 7 gün izin alabilmektedir.

Ölüm İzni Sonradan Kullanılabilir Mi?

Ölüm izni ölüm olayının gerçekleşmesinden daha sonra kullanılamayacaktır. Yani ölümden önce kullanılamayacak olup, aynı zamanda daha sonraki bir zamana da ertelenmesi mümkün değildir.

Ölüm İzni Yıllık İzin Süresinden Düşer Mi?

Ölüm izni mazeret izni sayıldığından yıllık izinden düşmez. Yıllık izin, işçinin çalışmasından kaynaklı olarak hak ettiği bir izin olup, mazeret izni olarak kabul edilen hallerden olan ölüm izni yıllık izinden düşmeye sebep olmaz.

Ölüm İzni Tatile Gelirse Ne Olur?

Ölüm izni, yıllık izne / tatile denk gelirse ek olarak yıllık izin uzatılmaz. Bir diğer deyişle işçi tatildeyken bir yakını ölürse ek olarak ölüm izni verilmez.

2. Derece Akraba İçin Ölüm İzni Verilir Mi?

İkinci derece akrabalar, kardeş, dede, nine ve torundur. İkinci derece akrabaların ölümü halinde ölüm izni verilmemektedir. 4757 sayılı İş Kanunu Ek Madde 2 ile ölüm izninin hangi yakınların ölümü halinde verileceği açıkça belirlenmiştir.

Dedem Öldü İzin Alabilir Miyim?

Dede, ikinci derece kan hışmı / akraba olduğundan vefatı halinde ölüm izni verilmemektedir.

Amcam Öldü İzin Alabilir Miyim?

Amca birinci derece akrabalar arasında bulunmamaktadır. Dolayısıyla amcası vefat eden işçiye ölüm izni verilmemektedir.

Av. Yonca İşsever Çapa

Av. Yonca İşsever Çapa, Özel Çamlıca Bilfen Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk eğitimi almıştır. 2018 yılında Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Hemen Bilgi Al!