İş ve Sosyal Güvenlik HukukuMakalelerimiz

Maaşı Ödenmeyen İşçinin Hakları

Maaşı ödenmeyen işçinin 4857 sayılı Kanun kapsamında birtakım hukuki hakları mevcuttur. Bilindiği üzere maaş, işçinin işverenin iş yerinden çalışmasından kaynaklı olarak hak kazandığı paradır.

Her işçinin maaş alma hakkı bulunmaktadır. Maaş alma hakkı hem Anayasa hem de 4857 sayılı İş Kanunu ile korunmaktadır. Tabii ki birtakım işverenler işçilerin hak kazandığı maaşı ödememektedir.

Dolayısıyla bu yazımızda maaşı ödenmeyen işçinin haklarına ilişkin genel bilgiler paylaşılmış olup, hukuki uyuşmazlığınıza ilişkin detaylı bilgi için iletişim bölümündeki bilgilerden Çapa Hukuk Bürosu’na ulaşabilirsiniz.

İşçinin Maaşının Ödenmemesi

Maaş, bir diğer adıyla ücret işçiye işverenin iş yerinde çalışmasından kaynaklı yapılan ödemedir. İşveren işçiye maaşını yani ücretini ödemekle yükümlüdür.

İşçinin maaşının ödenmemesi hukuka ve yasaya aykırıdır. İşçinin yaptığı iş karşılığında maaş ödenmesi 4857 sayılı İş Kanunu ile de düzenlenmiştir. Maaş, İş Kanunu uyarınca ayda bir kez ödenmesi gerekmektedir.

Maaşı Ödenmeyen İşçinin Hakları Nelerdir?

Maaşı ödenmeyen işçinin birden fazla hakkı mevcuttur. Buna göre;

  • 4857 sayılı İş Kanunu m.34 uyarınca maaşın ödenmesi 20 gün gecikirse işçi, iş görmekten kaçınabilir. Burada önemli olan husus işçi istifa etmeksizin iş görmekten kaçınabilecektir. Bu halde işveren haklı nedenle işçinin iş akdini feshedemez.
  • İşçi çalışmaya devam ederken işverenine karşı maaşının ödenmesi için dava açabilir.
  • İşçi maaşı ödenmediği için 4857 sayılı İş Kanunu m. 24/2-e uyarınca istifa ederek ödenmeyen maaşı ve tazminatlarını talep edebilir, dava açabilir. Maaş alacağına ilişkin açılacak olan davalarda zamanaşımı 5 yıldır.

Maaşı Ödenmeyen İşveren Nereye Şikayet Edilir?

Maaş ödemesi yapmayan işveren herhangi bir kurum ve/veya kuruluşa şikayet edilemez. İşçi yukarıda belirttiğimiz haklarını kullanmalıdır. Bu haklarını kullanırken hukuki olarak bir avukata danışmalarında fayda görmekteyiz.

Maaşın Ödenmemesi Sebebiyle İş Akdinin Feshi

Yukarıda da belirttiğimiz üzere işçi, maaşının ödenmemesi sebebiyle iş akdini haklı nedenle feshedebilir.

Halk arasında yapılacak olan haklı nedenle fesih istifa olarak da dile getirilmektedir. Ancak işçinin bu noktada bir hukukçudan yardım alarak, haklarını zarara uğratmayacak şekilde hareket etmesi gerekmektedir.

İşçi, maaşının ödenmemesi sebebiyle 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24/2-e bendi uyarınca iş akdini haklı nedenle feshedebilir. Bu fesih ile birlikte işçi, ödenmeyen maaşını, kıdem tazminatını, fazla mesai ücretini ve sair alacaklarını talep edebilir.

Maaşın Ödenmemesi Durumunda İhtarname Örneği

… NOTERLİĞİ’NE

İHTAR EDEN :

VEKİLİ : AV. BUĞRA ÇAPA

MUHATAP :

KONU : 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 24/2-e bendi uyarınca iş akdinin haklı nedenle feshedilmesi ve haklı nedenle fesih sebebiyle çalışmadan kaynaklı tüm alacakların ödenmesine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR :

İhtar eden müvekkil …, firmanız nezdinde …/…/… tarihinden bu yana … görevinde çalışmaktadır. Müvekkil çalışmasından kaynaklı … TL ücret almaktadır. Ancak müvekkil …/…/… tarihinden bu yana ücretini, fazla mesai alacağını, ulusal bayram ve genel tatil alacağını alamamaktadır. Açıklanan bu sebeplerle 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24/2-e bendi uyarınca müvekkil ile firmanız arasında akdedilen iş sözleşmesinin müvekkil tarafından haklı nedenle feshedildiğini ihtaren ve ihbaren bildirmekteyiz.
İşbu fesih sebebiyle müvekkillin firmanız nezdinde çalışmasından kaynaklı olarak doğan ücret, fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil alacağı, hafta tatili alacağı, sosyal yan haklar alacağı ve kıdem tazminatı alacağının TR… Iban numaralı hesaba işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 3(üç) gün içerisinde ödenmesini, aksi takdirde müvekkilin çalışmasından kaynaklı hak kazandığı tüm alacakların tahsili için hukuki, icrai ve cezai yollara başvuracağımızı, yargılama giderleri ve vekalet ücretini de tarafınızdan talep edeceğimizi tarafınıza ihtar ve ihbar ederiz. …/02/2023

İHTAR EDEN .. VEKİLİ

AV. BUĞRA ÇAPA

Maaşın Ödenmemesi Durumunda Arabuluculuk

İşçinin maaşının ödenmemesi durumunda ücretin ödenmesi amacıyla işçinin yazılı talep etmesi, işverene ihtarname göndermesi ve sair tüm durumlar neticesinde herhangi bir sonuç alamayabilir. Bu durumda da yukarıda belirttiğimiz gibi işçi haklı nedenle iş akdini feshederek ödenmeyen ücretleri ve tazminat alacakları için dava açabilir ya da çalışırken ücret alacağı için dava açabilir. Ancak dava açmadan önce işçi, zorunlu arabulucuğa başvurmak zorundadır.

Maaşı Ödenmeyen İşçi Nasıl Dava Açabilir?

Maaşı ödenmeyen işçi, işverene göndermiş olduğu ihtarnamenin akabinde işverenden herhangi bir netice almadıysa arabuluculuk başvurusu neticesinde anlaşma sağlanamazsa işverenin yerleşim yeri ya da işin görüldüğü yerdeki iş mahkemelerinde dava açabilir.

Yasal Olarak Maaş Kaç Gün Gecikebilir?

4857 sayılı İş Kanunu m.34 uyarınca mücbir neden olmaksızın işveren en geç 20 gün içerisinde işçinin maaşını ödemelidir. Yani işveren yasal olarak maaş ödemesini en geç 20 gün geciktirebilir.

Av. Yonca İşsever Çapa

Av. Yonca İşsever Çapa, Özel Çamlıca Bilfen Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk eğitimi almıştır. 2018 yılında Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Hemen Bilgi Al!