MakalelerimizYabancılar Hukuku

Sınır Dışı (Deport) Kararına İtiraz

Sınır dışı (deport), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan, Türkiye’de yasal olarak bulunmayan ve/veya Türkiye’de bulunması kamu yararına aykırı olan kişilerin menşei ülkelerine veya transit gidecekleri ülkelere gönderilmesidir. Bu yazımızda sınır dışı (deport) kararına ilişkin genel bilgiler paylaşılmış olup, hukuki uyuşmazlığınıza ilişkin detaylı bilgi için iletişim bölümündeki bilgilerden Çapa Hukuk Bürosu’na ulaşabilirsiniz.

Sınır Dışı (Deport) Etme Nedir?

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun İkinci Kısım Dördüncü Bölümü ile (m.52-60/A) sınır dışı (deport) etme düzenlenmiştir. 6458 sayılı Kanun’un 52. Maddesi ile sınır dışı (deport) etme kısaca, yabancının menşei ülkesine ya da üçüncü bir ülkeye gönderilerek Türkiye’den sınır dışı edilmesidir.

Türkiye’yi Terke Davet Nedir?

6458 sayılı Kanun’un 56. Maddesi ile Türkiye’yi terke davet düzenlenmiştir. Buna göre hakkında sınır dışı (deport) etme kararı alınan kişiye sınır dışı edilme kararı tebliğ edildikten sonra Türkiye’yi terk edebilmeleri için 15 ila 30 gün arasında süre tanınır. Bu süre içerisinde kişi Türkiye’yi kendi istek ve arzusu ile terk etmelidir. Türkiye’yi terke davet edilen kişiye çıkış izin belgesi verilir.

Sınır Dışı (Deport) Kararı Nasıl Alınır?

Sınır dışı (deport) kararı, il valiliklerince alınır. İl valiliklerinin il göç idaresi müdürlükleri kişiler hakkında inceleme yapar. İlgili kişinin dosyası oluşturulduğu andan itibaren 48 saat içerisinde sınır dışı (deport) kararı verilip verilmeyeceği, idari gözetim veya alternatif gözetim hallerinin uygulanıp uygulanmayacağına da karar verilecektir.

Sınır Dışı (Deport) Kararı Hangi Hallerde Alınır?

6458 sayılı Kanun’un 54. Maddesi ile sınır dışı (deport) etme halleri düzenlenmiştir. Bu hallerin varlığı halinde kişi sınır dışı (deport) edilecektir. Bu haller;

a) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 59. maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler,

b) Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar,

c) Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar,

ç) Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar

d) Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar

e) Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler

f) İkamet izinleri iptal edilenler

g) İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler

ğ) Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler

h) Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler ya da bu hükümleri ihlale teşebbüs edenler,

ı) Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler

i) Uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası korumadan hariçte tutulan, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen, başvurusunu geri çeken, başvurusu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra bu Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar,

j) İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar,

k) Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilenler

Sınır Dışı (Deport) Edilemeyecek Haller Nelerdir?

Kanun’un 55. Maddesi ile her ne kadar hakkında sınır dışı (deport) kararı alınması gerekse de alınamayan kişiler düzenlemiştir. Buna göre kişinin sınır dışı (deport) edilemeyeceği haller;

a) Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunanlar,

b) Ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik durumu nedeniyle seyahat etmesi riskli görülenler,

c) Hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam etmekte iken sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkânı bulunmayanlar,

ç) Mağdur destek sürecinden yararlanmakta olan insan ticareti mağdurları,

d) Tedavileri tamamlanıncaya kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları.

Sınır Dışı (Deport) Etmek Üzere İdari Gözetim Kararı

Sınır dışı (deport) kararı etmek üzere İl Göç İdaresi tarafından idari gözetim kararı da alınabilecektir. İdari gözetim kararı bir tedbir yöntemidir. İdari gözetim, sınırdan geri çevirme ve sınır dışı kararının uygulanabilmesi ve bununla birlikte uluslararası koruma başvurusunda bulunan kişilerin başvurularının değerlendirilmesi için uygulanır.

Sınır dışı (deport) kararı alınan kişilerden kaçma ve kaybolma riski bulunan, Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal eden, sahte ya da asılsız belge kullanan, kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayan, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar hakkında idari gözetim kararı uygulanır. İdari gözetim kararı alınan kişi, geri gönderme merkezinde bulundurulur.

Sınır Dışı (Deport) Kararına Nasıl İtiraz Edilir?

Sınır dışı (deport) kararına, deport kararının ilgili kişiye ve/veya avukatına tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde yetkili idare mahkemesinde açılacak olan iptal davası ile itiraz edilir.

Sınır Dışı (Deport) Kararına İtiraz Davasında Süreç

Sınır dışı (deport) kararına itiraz edilirken alınan kararın açılan dava sonuçlanana kadar deport işlemi gerçekleşmemesi için “yürütmeyi durdurma talepli” dava açılmalıdır. Yürütmeyi durdurma talebi ile açılan sınır dışı kararının iptal edilmesine ilişkin dava kesinleşene kadar kişi sınır dışı edilemeyecektir.

Sınır Dışı (Deport) Kararına İtiraz Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Sınır dışı (deport) kararına için görevli mahkeme; İdare Mahkemesi, yetkili mahkeme; “sınır dışı kararını veren İl Göç İdare’sinin bağlı bulunduğu yer idare mahkemesidir.”

Sınır Dışı Kararından Sonra Kaç Gün İçerisinde Türkiye Terk Edilmelidir?

Sınır dışı kararı verildikten sonra kişiye ya da vekiline bu karar tebliğ edilir. Tebliğ ile birlikte kişiye Türkiye’yi terk hakkı tanınır. Türkiye’yi terk hakkı kişinin kendi rızası ile Türkiye’yi terk etmesidir. Hakkında sınır dışı kararı verilen kişi 15 ila 30 gün içerisinde Türkiye’yi terk etmelidir.

Vize Sürem Dolduktan Sonra Türkiye’yi Terk Etmezsem Ne Olur?

Vize süresi dolmasına rağmen Türkiye’den ayrılmayan yabancı, yasal kalış hakkını ihlal etmiş olacaktır. Yasal kalış hakkını ihlal eden kişiler hakkında birtakım idari yaptırımlar uygulanmaktadır. Bunlar kişiler hakkında sınır dışı kararı alınmakla birlikte kişiye idari para cezası da uygulanacaktır. Aynı zamanda kişi Türkiye’den çıkış yaptıktan sonra yasal kalış hakkını ihlal ettiği süre oranınca Türkiye’ye girişi yasaklanacaktır.

İkamet İznim Sona Erdikten Sonra Sınır Dışı Edilebilir Miyim?

İkamet izni sona ermesine rağmen yenileme talebinde bulunmamış ve Türkiye’den ayrılmayan yabancı, yasal kalış hakkını ihlal etmiş olacaktır. Yasal kalış hakkını ihlal eden kişiler hakkında birtakım idari yaptırımlar uygulanmaktadır. Bunlar kişiler hakkında sınır dışı kararı alınmakla birlikte kişiye idari para cezası da uygulanacaktır. Aynı zamanda kişi Türkiye’den çıkış yaptıktan sonra yasal kalış hakkını ihlal ettiği süre oranınca Türkiye’ye girişi yasaklanacaktır.

Deport Kararını Kaldırma Davalarında Avukatın Önemi

Sınır dışı (deport) kararına yapılacak olan itiraz yani iptal davasının bir avukat eşliğinde yapılmasında fayda bulunmaktadır. Hakkında sınır dışı kararı alınan kişinin stresi ve Türk hukukuna dair bilgisi göz önüne alındığında bir avukat ile sürecin yönetilmesi lehe olacaktır.

Av. Yonca İşsever Çapa

Av. Yonca İşsever Çapa, Özel Çamlıca Bilfen Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk eğitimi almıştır. 2018 yılında Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Hemen Bilgi Al!