Eşya ve Miras HukukuMakalelerimiz

Miras Taksim Sözleşmesi

Miras taksim sözleşmesi, mirasçıların tümünün beraber olarak miras bırakandan kalacak olan miras üzerinde yazılı olarak ne şekilde paylaşma yapılacağının belirlenmesidir.

Bu yazımızda miras taksim sözleşmesine ilişkin genel bilgiler paylaşılmış olup, hukuki uyuşmazlığınıza ilişkin detaylı bilgi için iletişim bölümündeki bilgilerden Çapa Hukuk Bürosu’na ulaşabilirsiniz.

Miras Taksim Sözleşmesi Nedir?

Mirasçılar mirasa ilişkin hukuki olarak işlemlerde bulunabilmektedirler. Mirasçıların elbirliği yani hep birlikte miras bırakandan kalan mirasın paylaşılması için anlaşması ve bunu yazıya sökmesine miras taksim sözleşmesi denmektedir.

Miras taksim sözleşmesi ile miras bırakanın vasiyet yapma serbestinin, iradesinin sakatlandığı düşünülmektedir. Bununla birlikte miras taksim sözleşmesi ile yargılama yoluna gidilmeden mirasçılar arasında malvarlığı üzerinde nasıl ve ne kadar paylaşım yapacaklarını belirlerler.

Miras taksim sözleşmesi ile yapılan paylaşım göz önüne alındığında mirasın pay edilmesine ilişkin yapılacak olan yargılamadan daha hızlı bir şekilde sonuçlanacağı aşikardır.

Miras Taksim Sözleşmesinin Kapsamı ve Şekli

Miras taksim sözleşmesinin akdedilmesi TMK m. 676 uyarınca miras bırakanın malvarlığındaki taşınmazların ve motorlu taşıtların paylaşılmasına ilişkindir. Miras taksim sözleşmesi tüm yasal mirasçıların katılımı ile yapılmaktadır.

Miras taksim sözleşmesine konu olan taşınmazlar, sözleşmenin akdedildiği tarihte miras kapsamında olanlardır. Eğer sözleşmenin yapıldığı tarihte miras bırakan uhdesinde bulunan bir taşınmazı üçüncü bir kişiye ya da bir mirasçıya devretmişse bu taşınmaz sözleşmeye konu olamaz.

Bu sözleşme adi yazılı şekilde yapılabilir. Yazılılık bir geçerlilik koşuludur. Yazılı olmadan yapılan miras taksim sözleşmesi geçerli kabul edilmeyecektir.

Miras taksim sözleşmesi yapılabilmesi için tarafların tam ehliyetli olması gerekmektedir. Eğer mirasçılar tam ehliyetli değilse yasal temsilcisi bu sözleşmeyi imzalamalıdır. Yasal temsilci bu hususta mahkemeden izin alınmalıdır.

Miras Taksim Sözleşmesini Geçersiz Kılan Durumlar

  • Miras taksim sözleşmesi, adi yazılı şekilde yapılmalıdır.
  • Tüm yasal mirasçılar, miras taksim sözleşmesine katılmalıdır.
  • Paylı mülkiyet kapsamında olan taşınmaz yönünden yapılan sözleşme geçersizdir.
  • Mirasçıların tam ehliyetli olması gerekmektedir. Mirasçı, tam ehliyetli değil ise yasal temsilcisinin mahkemeden izin alarak miras taksim sözleşmesini imzalamalıdır.
  • Bu koşulların yerine getirilmemesi halinde miras taksim sözleşmesi geçersiz olacaktır.

Miras Taksim Sözleşmesi Tapusuz Taşınmazlar İçin De Yapılabilir Mi?

Tapu kaydı olmayan taşınmazlar yönünden de miras taksim sözleşmesi yapılabilmektedir. Bu noktada önemli bir ayrım mevcuttur. Şöyle ki; tapu kaydı olmayan taşınmaz, miras bırakanın ölümünden sonra ve kadastrodan önce yapılırsa miras taksim sözleşmesinde tapusuz taşınmazın yazılması şartı aranmayacaktır. Bununla birlikte miras bırakanın vefatından önce de adi yazılı olarak sözleşmede belirtilebilecektir.

Miras Taksim Sözleşmesinden Sonra Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılabilir Mi?

Mirasçılar tarafından geçerli bir şekilde miras taksim sözleşmesi akdedildiyse miras bırakanın vefatından sonra terekeye konu olan mallar yönünden ortaklığın giderilmesi davası ikame edilemez. Mirasçılar arasında yapılan sözleşme geçerli olduğu için ancak ve ancak mirasçılar birbirlerine karşı tescile zorlama davası açabileceklerdir.

Miras Taksim Sözleşmesinin İptali Mümkün Mü?

Miras taksim sözleşmesinin yapılması ile artık mirasçılar arasında fikir birliğine kavuşulduğu kabul edilmektedir. Dolayısıyla miras taksim sözleşmesinin feshi ya da iptalinden söz etmek mantıklı olmayacaktır. Bununla birlikte tüm mirasçılar anlaşarak miras taksim sözleşmesinin feshedilmesine karar verebilirler.

Mirasçılar miras taksim sözleşmesinin feshedilmesi için bir anlaşmaya varamazlarsa taksim sözleşmesinden fayda elde edemediğini düşünen mirasçı, fesih davası açabilecektir.

Miras Açılmadan Önce Yapılan Temlik İşlemlerinin Geçerliliği Var Mı?

Miras bırakanın ne zaman öleceği, ölmeden evvel uhdesinden hangi mal varlıklarını çıkaracağı belirsizdir. Dolayısıyla miras bırakanın hayatta iken devir ve temlik ettiği ve/veya edeceği mal varlıkları da belirsizdir. Sonuç olarak devir ve temlike konu olan malvarlıklarına ilişkin işlemlerin geçerliliği yönünden TMK’da açık bir hüküm kurulmamıştır.

Miras Taksim Sözleşmesi Kaç Yıl Geçerli?

Miras taksim sözleşmesinin geçerli olduğu belirli bir süre bulunmamaktadır, zamanaşımı bulunmamaktadır.

Miras Taksim Sözleşmesi Ne Zamana Kadar Yapılır?

Miras taksim sözleşmesi miras bırakanın vefatının ardından miras açılana kadar yapılabilir. Miras bırakan kişinin ölmeden önce yapılan miras taksim sözleşmesi yapılması usule aykırı olacaktır.

Av. Yonca İşsever Çapa

Av. Yonca İşsever Çapa, Özel Çamlıca Bilfen Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk eğitimi almıştır. 2018 yılında Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Hemen Bilgi Al!