İcra ve İflas HukukuMakalelerimiz

İcra Dosyası Sorgulama

İcra hukuku iki taraf sistemi üzerine kurulmuştur. Takibin tarafları alacaklı ve borçludur. İcra takibini başlatan, talepte bulunan kişi alacaklı, aleyhine talepte bulunulan kişiye de borçlu denir. İcra dosyaları, internet aracılığıyla veya adliyelerden yapılacak sorgu vasıtasıyla öğrenilebilmektedir.

Bu yazımızda icra dosyası sorgulamaya ilişkin genel bilgiler paylaşılmış olup, hukuki uyuşmazlığınıza ilişkin detaylı bilgi için iletişim bölümündeki bilgilerden Çapa Hukuk Bürosu’na ulaşabilirsiniz.

İcra Takibi (Dosyası) Nedir?

Maddi hukuktan kaynaklanan taleplerin devletin yetkili organları ve devlet gücü tarafından gerçekleştirilmesine hizmet eden faaliyetin tümüne cebri icra faaliyeti; buna ilişkin kuralları düzenleyen hukuk dalına ise cebri icra hukuku veya takip hukuku denmektedir. Takip hukuku, talepte bulunan kimsenin maddi hukuktan kaynaklanan talebinin elde edilmesine hizmet etmekle birlikte bu talep, takip hukuku bakımından genel olarak alacak veya borç olarak ifade edilmektedir. Talebin konusu ne olursa olsun genel olarak alacak veya borç olarak ifade edilmektedir.

İcra takibi ise alacaklı olan tarafın icra müdürlüğü vasıtasıyla borçlu tarafa başlattığı hukuki bir süreci ifade eder. İcra takibi vesilesiyle icra dosyası oluşur. İcra dosyası oluşturulduktan sonra belirli bir müdürlüğe atanır ve dosya esası belirlenir.

İcra Dosyası Nasıl Sorgulanır?

Kişi eğer ki borçlu olduğu düşüncesindeyse veya hakkında icra takibi başlatıldığını düşünüyorsa, “UYAP Vatandaş Portal” aracılığıyla icra dosya sorgusu yapabilecektir. https://vatandas.uyap.gov.tr/main/vatandas/giris.jsp linki üzerinden öncelikle e-devlet bilgileri ile (TC Kimlik No ve Şifre) birlikte giriş yapılması gerekmektedir.

İcra Dosyası Sorgulama E-Devlet

E-devlet aracılığıyla giriş yapıldıktan sonra, UYAP vatandaş portal açılacaktır. Kişinin, hakkındaki icra dosyalarına ulaşabilmesi için öncelikle “Sorgulama İşlemlerine” sonrasında açılacak ekran üzerinden “Dosya Sorgulama” sekmesine giriş yapması gerekmektedir.

İcra Dosyası Sorgulama UYAP

Dosya sorgulama ekranına erişildikten sonrasında ise “Yargı Türü” sekmesi “İcra” olarak seçilecek ve altındaki “Mahkeme” sekmesinden tümü sekmesi seçildiğinde ve “Dosya Sorgula” butonundan kişi, hakkındaki alacaklı veya borçlu olduğu açık veya kapalı tüm dosyalara erişim sağlayabilecektir. Dosya sorgulaması ekranı ile birlikte İcra müdürlüğü ve dosya esası belli olacaktır. Dosya görüntüle kısmından ise kişi, icra dosyası içeriğine ulaşabilecek ve tüm gelişmelerden haberdar olabilecektir.

İcra Dosyası Nasıl Sorgulanır?

Hakkımda İcra Davası Açılmış Mıdır?

Alacaklı veya borçlu bakımından icra takibi başlatılabileceği gibi yine aynı taraflar bakımından icra davası da açılabilmektedir. Örneğin; kendisine icra takibi başlatılan kişi ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz ettiyse alacaklının itirazın iptali veya itirazın kaldırılması davasını açmak hakkı saklıdır. İcra hukuku kapsamında birçok dava türü bulunmaktadır. Bu konuyla alakalı https://www.capa.av.tr/icra-ve-iflas-hukuku/ makalelerimizi inceleyebilirsiniz.

Hakkınızda herhangi bir icra davası açıldığı düşüncesindeyseniz yukarıda anlattığımız şekilde yine “Dosya Sorgulama” ekranından “Yargı Türü” sekmesinden “Hukuk” seçilecek ve “Mahkeme” olarak “Tümü” sekmesinden “Dosya Sorgula” butonu ile dava açılıp açılmadığı hususunda kesin bir sonuç ortaya çıkacaktır.

İcra Dosyası Sorgulama

Hakkımda İcra Takibi Var, Ne Yapmalıyım?

İcra dosyası açıldıktan sonra borçlu tarafa ödeme emri gönderilir ve bahse konu icra dosyasına 7 gün içerisinde itiraz etmek yönünden kendisine süre verilir. İcra dosyası borçlusunun 7 gün içerisinde dosya hesabını ödemek veya itiraz etmek hakkı bulunmaktadır. Dosya borçlusu eğer ki ödeme emrinin kendisine tebliğ edilmesinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz etmezse, icra takibi kesinleşir ve alacaklı yönünden tüm haciz aşamalarının uygulanması gündeme gelir.

İcra Dosyası Nasıl Kapanır?

İcra takibi alacaklısı eğer ki borcunu tahsil eder ya da borçlu ile ödenecek rakam yönünden anlaşır veya dosyadan feragat ederse icra dosyası kapanacaktır. Kişi, icra dosyasındaki rakam yönünden borçlu olmadığını düşünüyorsa itiraz edip dosyanın kapatılması için de hukuki sürece dahil olabilecektir.

İcra Borcu Ödemesi Nasıl Yapılır?

Hakkında başlatılan icra takibindeki tutarı ödemek isteyen borçlu ister icra müdürlüğüne isterse alacaklı veya vekiline icra borcu ödemesi yapabilir. İcra müdürlüğüne ödeme yapmak isteyen kişi ödeme emrinin sol alt tarafından belirtilen IBAN numarasına (Örnek : İstanbul 1. İcra Müdürlüğü – 2023/numara dosya borcu ödemesidir) açıklamasıyla icra borcunu ödeyebilecektir. Eğer ki borçlu alacaklı veya vekiline ödemek yapmak isterse tahsil harcı ödemesi yarısı oranında düşecek ve alacaklının haricen tahsil beyanında bulunması gerekecektir.

İcra Avukatından Destek Almak!

Alacaklı veya borçlu olan kişilerin icra dosyası aracılığıyla yapacakları işlemlerin teknik bir prosedür olduğunu hatırlatmakta fayda vardır. Alacaklı olan kişiler icra dosyaları aracılığıyla alacağını tahsil etmek için birçok yol ve yönteme başvurmaktadır dolayısıyla avukat desteği alacaklı kişiler yönünden önemlidir. Borçlu olan kişiler ise ödeme yapıldıktan sonrasında eğer ki menkul, gayrimenkul, banka haczi gibi işlemler varsa bu hacizlerin kalkması veya ödemenin sağlıklı ve doğru bir şekilde yapılması adına ya da icra dosyasına itiraz edecekse yine makul bir şekilde sürecin yönetimi bakımından icra alanında uzman bir avukattan destek almasında fayda vardır.

İcra Takibi Sicile İşler Mi?

İcra takibi aracılığıyla kişi her ne kadar borçlu olsa da icra dosyası sicile işlemez. Ancak kişi hakkında adliyeler vasıtasıyla “icra dosya sorgusu” yapılabilir. İcra takibi vesilesiyle kişi hakkında icra ceza davası açılır ve hapis cezası kesinleşirse sicile işleyecektir.

Av. Buğra Çapa

Av. Buğra Çapa, Tekirdağ Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk eğitimi almıştır. 2019 yılında Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Hemen Bilgi Al!