Aile HukukuMakalelerimiz

Yaş Küçültme Davası

Yaş düzeltme davası, halk arasında yaş küçültme davası ya da yaş büyütme davası olarak da bilinmektedir. Yaşını düzeltmek isteyen kişi, nüfusta görülen yaşını, mahkemeye yaptığı başvuru ile değiştirilmesini talep edebilir.

Kişiler, yanlış yazılan doğum tarihlerinin düzeltilmesini yaş küçültme davası ya da yaş büyütme davası aracılığıyla talep edebilir.

Yaş Küçültme Davası Nedir?

Yaş küçültme davası; talep edenin yaşının, nüfus kayıtlarına gerçek ve doğru bir şekilde işlenmediği durumda o kişinin gerçek yaşının düzeltilmesi için (yaş küçültme/ yaş büyütme) açtığı davadır.

Yaş düzeltmesi davası (yaş küçültme davası, yaş büyütme davası) nüfus kaydının düzeltilmesi amacıyla mahkemede açılan bir davadır. Gerekli şartların mevcut olması halinde mahkemece yaş küçültme ya da yaş büyütme kararı verilecektir.

Yaş Küçültme Davası Nasıl Açılır?

Halk arasında yaş küçültme davası veya yaş büyütme davası olarak da bilinen yaş düzeltme davası, yaşının düzeltilmesi talebinde bulunan kişi tarafından ikame edilebileceği gibi bu kişi kısıtlı ya da küçük ise vasisi tarafından ikame edilebilir.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu m.35 uyarınca nüfus müdürlüğünün alacağı bir kararla değil ancak mahkemece verilecek olan bir karar neticesinde yaş düzeltilebilir.

Yargıtay içtihatları ve Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca yaş düzeltme davası sadece bir kez açılabileceğine hükmedilmişse de Anayasa Mahkemesi’nin 2011/34 E., 2012/48 K., 30.03.2012 tarihli kararından anlaşılacağı üzere gerekli hallerde yaş düzeltme davası birden fazla kez açılabilir.

Yaş Küçültme Davasının Şartları Nelerdir?

Halk arasında yaş küçültme davası veya yaş büyütme davası olarak da bilinen yaş düzeltme davası açılabilmesi için birtakım şartlar vardır.

Bu şartların varlığı halinde yaş küçültme/ yaş büyütme yani yaş düzeltme davası ikame edilebilir.

Yaş küçültme davası veya yaş büyütme davasının açılabilmesi için gerekli şartlar;

  • Doğum tarihi ile nüfusa kaydolan tarihi arasında fark olmalı,
  • Yaş küçültme veya yaş büyütme talebinde bulunan kişinin hastane, doğum evi, sağlık ocağı gibi kurumlarda doğum kaydının bulunmaması,
  • Askerlik, emeklilik, eğitim, memuriyet, sınava girme gibi haklı bir sebep olması,
  • Kişinin dış görünüşünün bunu göstermesi,
  • Kişinin aynı yaşta kardeşinin/ ikizinin bulunmaması,

Yaş Küçültme Davasında Taraflar

Yaş küçültme ya da yaş büyütme talebinde bulunan taraf davacı sıfatını haizken; davalı taraf ise nüfus müdürlüğüdür. Nüfus müdürlüğü davalı olarak gösterilmez ise dava usulden reddedilecektir.

Yaş Küçültme Davasında Delil ve İspat

Yaş küçültme davası veya yaş büyültme davası olan yaş düzeltme davası ikame edildikten sonra mahkemece yaş küçültme talebinde bulunan kişinin kemik yaşının tespit edilir.

Bununla birlikte tanık da kişinin yaşının tespiti açısından önem arz etmektedir. Eğer kişi evde doğduysa buna şahit olan komşu, akraba gibi kişiler yaş küçültme davasında şahitlik yapabilirler. Hakim tarafından sunulan tüm deliller incelenecektir.

Yaş Küçültme Davası Ne Kadar Sürer?

Mahkemenin iş ve evrak yoğunluğu dikkate alındığında ortalama 5-6 ay sürmektedir. Yaş düzeltme davasında istinaf kanun yolunun açık olduğunu hatırlatmakta fayda görmekteyiz.

Yaş Küçültme Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Yaş küçültme veya yaş büyütme yani yaş düzeltme davalarında Görevli Mahkeme “Asliye Hukuk Mahkeme”leridir.

Yaş küçültme veya yaş büyütme yani yaş düzeltme davasında Yetkili Mahkeme, talep eden kişinin yerleşim yeri mahkemesidir.

Yaş Küçültme Davası Örnek Dilekçe

İSTANBUL (…) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI : (…)

VEKİLİ   : Av. Buğra ÇAPA

DAVALI : (…) NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

KONU   : Davacı müvekkilin yaşının düzeltilmesi talepli dava dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR :

  • Müvekkil, …/…/… tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Ancak müvekkilin kendisinden önce doğan ve müvekkil doğmadan evvel vefat eden abisi …’nin nüfus kaydı anne-babası tarafından bildirilmemiş, müvekkil vefat eden abisi …’nin kimlik kartı ile büyümüştür. Bu hususa müvekkilin akrabaları …, komşusu … da şahittir.
  • Beyanlarımız dahilinde müvekkil, yaşıtlarından önce okula başlamak zorunda kalmış ve henüz yaşı gelmemesine rağmen askerlik görevini ifa etmesi amacıyla … askerlik şubesinden yoklama alınmıştır. Ancak müvekkil henüz 16 yaşında olup, askerlik yapabilmesi yaşı itibariyle mümkün değildir.
  • Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle müvekkilin doğum tarihinin tespiti amacıyla ilgili kurumlardan kemik yaşının tespiti ile müvekkilin doğum tarihinin …/…/… olarak düzeltilmesine karar verilmesini talep gerekliliği hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : TMK, HMK, Nüfus Hizmetleri Kanunu ve sair kanun ve yönetmelikler.

HUKUKİ DELİLLER  : Nüfus kayıtları, hastane raporu, tanık beyanları, kemik yaşı tespiti, keşif, bilirkişi incelemesi ve diğer her türlü yasal delil.

SONUÇ VE TALEP   : Yukarıda arz ve izah edilen ve Sayın Mahkemenizce re’sen öngörülen sebeplerle;

  1. Davamızın KABULÜNE ve müvekkilin doğum tarihinin …/…/…. olarak TESPİTİNE,
  2. Yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalı taraf üzerine BIRAKILMASINA karar verilmesini vekaleten saygılarımızla arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

Av. Buğra ÇAPA

Av. Yonca İşsever Çapa

Av. Yonca İşsever Çapa, Özel Çamlıca Bilfen Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk eğitimi almıştır. 2018 yılında Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Hemen Bilgi Al!