Dilekçeler

Süre Uzatım Dilekçesi

Süre uzatım dilekçesi, davalı tarafın dava dilekçesi ve tensip zaptının kendisine tebliğ olmasından sonra cevap süresinin uzatılması için ilgili mahkemeye gönderilen dilekçedir. Bu yazımızda süre uzatım dilekçesine ilişkin genel bilgiler paylaşılmış olup, hukuki uyuşmazlığınıza ilişkin detaylı bilgi için iletişim bölümündeki bilgilerden Çapa Hukuk Bürosu’na ulaşabilirsiniz.

Süre Uzatım Talebi Nedir?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 127. Maddesi uyarınca cevap süresi düzenlenmiştir. Bu madde hükmüne göre;

MADDE 127- (1) Cevap dilekçesini verme süresi;

“Cevap dilekçesini verme süresi, dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren iki haftadır. Ancak, durum ve koşullara göre cevap dilekçesinin bu süre içinde hazırlanmasının çok zor yahut imkânsız olduğu durumlarda, yine bu süre zarfında mahkemeye başvuran davalıya, cevap süresinin bitiminden itibaren işlemeye başlamak, bir defaya mahsus olmak ve bir ayı geçmemek üzere ek bir süre verilebilir. Ek cevap süresi talebi hakkında verilen karar taraflara derhâl bildirilir.” Buradan da anlaşılacağı üzere davalı taraf, cevap verme süresi olan iki hafta içerisinde cevap vermesi gerekmektedir. Ancak davalı taraf cevap dilekçesini iki haftalık süre içerisinde hazırlayamayacağını düşünüyorsa, bir imkansızlık hali var ise tek bir defaya özgü olmak üzere ek süre talebinde bulunulabilecektir.

Hangi Durumlarda Süre Uzatım Dilekçesi Verilir?

Süre uzatım dilekçesi, 6100 sayılı HMK’nın 127. Maddesinde de belirtildiği üzere iki haftalık cevap süresi içerisinde dilekçenin hazırlamanın zor olması, imkansız olması halinde süre uzatım dilekçesi verilir.

Süre Uzatım Dilekçesi Ne Zaman Verilir?

Süre uzatım dilekçesi cevap dilekçesini süresinde yani dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde verilir.

Örnek Süre Uzatım Dilekçesi

T.C.

… MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO : 2023/123456 E.

DAVALI :

VEKİLİ : AV. BUĞRA ÇAPA ( Adres Antettedir.)

DAVACI :

KONU : Süre uzatma talebimiz hakkındadır.

AÇIKLAMALAR :

Sayın Mahkemenizin 2023/123456 Esas numarası ile müvekkil aleyhine açılan dava dosyasının dava dilekçesi ve tensip zaptı müvekkilce tarafımıza ulaştırılmıştır. Mahkemeniz huzurunda görülmekte olan dosyanın kapsamlı oluşu nedeni ile davaya cevap vermek ve delillerimizi sunmak için hazırlanma süremiz de göz önünde bulundurularak müvekkilin hak kaybına uğramaması adına HMK madde 116 gereğince ilk itirazlarımızı, yetki itirazımızı ve zamanaşımı itirazımızı ileri sürmek ve cevaplarımız ekinde sunulacağı üzere; Tanık, Yemin, Bilirkişi, Keşif, Emsal Kararlar ve karşı tarafın sunacağı delillere karşı sunulması mümkün ve sair diğer tüm delillere dayanacağımızı da ileri sürmek suretiyle; 6100 Sayılı HMK madde 127 gereğince davaya cevap süremizin uzatılmasını talep etmekteyiz.

Bu nedenlerle müvekkilden temin edilecek belgelerin de kapsamlı oluşu ve dosyanın şehir dışında oluşu gözetilerek müvekkilin hak kaybına uğramaması adına 6100 Sayılı HMK madde 127 gereğince davaya cevap süremizin ve ayrıca tensip tutanağı ile tarafımıza verilen diğer sürelerin uzatılmasını ve tarafımıza BİR AY EK SÜRE verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

DAVALI VEKİLİ

AV. BUĞRA ÇAPA

Süre Uzatım Süresi İçerisinde Karşı Dava Açılabilir Mi?

Karşı dava, 6100 sayılı HMK’nın 132. Ve 133. Maddeleri ile düzenlenmiştir. Bilindiği üzere karşı dava, davalı tarafın davanın açıldığı mahkemede davacı tarafa açmış olduğu davadır. HMK M.133 ile karşı dava açma süresi düzenlenmiştir. Buna göre;

MADDE 133 – Karşı davanın açılması ve süresi;

  1. Karşı dava, cevap dilekçesiyle veya esasa cevap süresi içinde ayrı bir dilekçe verilmek suretiyle açılır.
  2. Süresinden sonra karşı dava açılması hâlinde, mahkeme davaların ayrılmasına karar verir.

Cevap süresinin uzatılması halinde uzatılan süre içerisinde karşı dava açılması mümkündür.

Av. Yonca İşsever Çapa

Av. Yonca İşsever Çapa, Özel Çamlıca Bilfen Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk eğitimi almıştır. 2018 yılında Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Hemen Bilgi Al!