Eşya ve Miras HukukuMakalelerimiz

Miras İntikali Nedir? Tapu İntikali Nasıl Yapılır?

Miras intikali, miras bırakanın yasal veya atanmış mirasçılarına bıraktığı gayrimenkullerin tapu müdürlüğünde mirasçıların adına kayıtlarının yapılması yani tapu belgelerinin çıkartılmasıdır.

Bu yazımızda miras intikaline ilişkin genel bilgiler paylaşılmış olup, hukuki uyuşmazlığınıza ilişkin detaylı bilgi için iletişim bölümündeki bilgilerden Çapa Hukuk Bürosu’na ulaşabilirsiniz.

Miras İntikali Nedir?

İntikal, miras bırakanın vefatından sonra mirasçılarına miras yolu ile geçen hak, alacak, malvarlıkları ve borçlarıdır. Mirasçılara taşınır, taşınamaz, borç, alacak, dijital malvarlıkları gibi malvarlıklarının geçmesi mirasın intikali anlamına gelmektedir. Mirasın paylaştırılmasından sonra intikalinin yapılması gerekmektedir.

Miras İntikali Nedir? Tapu İntikali Nasıl Yapılır?

Miras İntikali Nasıl Yapılır?

Miras intikali, gerekli belgelerin tamamlanmasının akabinde söz konusu belgelerle Tapu Müdürlüğüne başvuru yapılması gerekmektedir. Miras intikali için tapu müdürlüğüne yapılacak olan başvuru web tapu üzerinden yapılabilecektir. (https://webtapu.tkgm.gov.tr).

Miras İntikali İçin Gerekli Evraklar

 • Sulh hukuk mahkemelerinden alınmış mirasçılık/ veraset belgesi,
 • Kimlik,
 • İşlemi temsil ile yapacak bir kişi var ise o kişinin temsil belgesi (vasilik/ vekaletname),
 • DASK,
 • Fotoğraf,
 • Veraset ve İntikal Vergisinin ödendiğine dair makbuz.

Miras İntikali Yapılmazsa Ne Olur?

Mirasçılar tarafından miras intikalinin yapılmaması halinde, mirasa konu olan taşınmazların bağlı bulundukları tapu müdürlüklerince sulh hukuk mahkemesine yapılacak olan başvuru neticesinde tapu kayıtlarında düzenlemeler yapılacaktır.

Tapu İntikal Başvurusu Nasıl Yapılır?

Tapu intikal başvurusu gerekli belgelerin tamamlanmasının akabinde web tapu üzerinden yapılacak olan başvuru ile yapılır. Başvuru ile birlikte veraset belgesi, veraset ve intikal vergisinin ödendiğine dair dekont ve sair belgeler de sisteme yüklenir.

Tüm Mirasçılar Tapuda İntikal Yapmalı Mıdır?

Miras intikali yapılması için tüm mirasçıların birlikte hareket etmesine gerek bulunmamaktadır. Mirasçılardan biri ya da birkaçı miras intikali için tapu müdürlüklerine başvurabilirler. Miras intikali için seçilen kişide tüm mirasçıların kimlik bilgilerinin bulunması gerekmektedir. Bu noktada belirtmemiz gerekir ki, miras intikaline konu olan malvarlığının çok fazla olması halinde tapu müdürlüklerince tüm mirasçılarının gelmesi talep edilebilir.

Tapu İntikali ve Satış Aynı Anda Yapılabilir Mi?

Mirasçılar, miras kalan malvarlıkları üzerinde elbirliği ile mülkiyet hakkına sahiplerdir. Dolayısıyla miras kalan taşınmazın satışı için tüm mirasçıların oybirliği ile karar vermesi gerekmektedir. Yukarıda da değindiğimiz üzere mirasın intikali ile taşınmaz, mirasa konu olan taşınmaz mirasçıların adına kayıtlı hale gelecektir. Dolayısıyla mirasın intikali işlemi ile birlikte satış işlemi aynı anda yapılamamaktadır.

Tapu İntikal İşlem Ücreti 2023

2023 yılı veraset ve intikal vergisi tarifesi şu şekildedir :

Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı;

 • İlk 1.100.000 TL için %1
 • Sonra gelen 2.600.000 TL için %3
 • Sonra gelen 5.500.000 TL için %5
 • Sonra gelen 10.900.000 TL için %7
 • 20.100.00 TL’yi aşan kısım için %10
 • 2023 yılı tapu işlemlerinde döner sermeye bedeli 1.298,5 TL

Bununla birlikte muristen mirasçılara intikalde 492 sayılı Harçlar Kanuna ekli (4) sayılı tarifenin 3/b pozisyonuna göre taşınmazların ve sınırlı ayni hakların intikalinden tapu harcı yoktur.

Av. Buğra Çapa

Av. Buğra Çapa, Tekirdağ Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk eğitimi almıştır. 2019 yılında Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Hemen Bilgi Al!