İdare ve Vergi HukukuMakalelerimiz

Korsan Taksi Cezası ve Araç Bağlanması İptali

Son yıllarda korsan taksi kullanımı, hem hukuki hem de toplumsal açıdan önemli bir sorun haline gelmiştir. Bu makalede, korsan taksi suçunun tanımı, cezaları ve araç bağlanması iptali süreci detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Ayrıca, Çapa Hukuk Bürosu olarak sunduğumuz danışmanlık hizmetlerinden de bahsedilecektir. Amacımız, okuyuculara kapsamlı bilgi sunmak ve karşılaşabilecekleri hukuki durumlarda rehberlik etmektir.

Korsan Taksi Nedir?

Korsan taksi, gerekli yasal izin ve belgeler olmadan ticari yolcu taşımacılığı yapan araçları ifade eder. Bu tür araçlar, taksi plakası bulunmayan ve lisanssız araçlardır. Korsan taksiler, yasal taksilerle haksız rekabete neden olur ve yolcu güvenliğini tehlikeye atar. Korsan taksiler, daha düşük ücretler sunarak müşteri çekmeye çalışsalar da, bu faaliyet hem yasa dışıdır hem de çeşitli riskler taşır.

Korsan Taksi Yasal Mıdır?

Korsan taksi kullanımı kanunlar çerçevesinde yasal değildir. Türkiye’de yolcu taşımacılığı yapmak isteyen araçların belirli lisans ve izinlere sahip olması zorunludur. Bu lisanslar, belediyeler ve ilgili bakanlıklar tarafından verilir. Korsan taksiler, bu lisanslara sahip olmadan yolcu taşımacılığı yaparak yasalara aykırı hareket eder. Bu durum, araç sahibine ve yolcuya çeşitli hukuki sorunlar ve yaptırımlar meydana getirir.

Korsan Taksi Nasıl Tespit Edilir?

Korsan taksiler, polis ve belediye denetimleri sırasında tespit edilir. Trafik ekipleri, belirli güzergahlarda rutin kontroller yaparak korsan taksi faaliyetlerini belirler. Ayrıca, yolcu şikayetleri ve ihbarlar da korsan taksi tespitinde önemli rol oynar. Korsan taksi tespit edildiğinde, araç sahibine ve sürücüye birtakım cezalar uygulanır.

Korsan Taksi Cezası 2024

2024 yılı itibariyle korsan taksi kullananlara ve bu faaliyeti gerçekleştirenlere uygulanan cezalardaki yaptırımlar daha da ağırlaşmıştır. Bu cezalar, hem para cezası hem de araç bağlanması şeklinde uygulanır. Korsan taksi işi yapan ilgili belediyeden çalışma izni/ruhsatı almadan belediye sınırları dâhilinde yolcu taşıyan sürücülere 32.233-TL idari para cezası uygulanır. Korsan taksi aracılığıyla yolculuk yapan kişilere 2.143-TL idari para cezası kesilir.

Ceza Maddesi

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanun’un ilgili maddeleri gereğince, korsan taksi faaliyetinde bulunanlara idari yaptırımlar uygulanır. Bu cezalar, yasa dışı yolcu taşımacılığı yaparak haksız kazanç sağlayan kişileri caydırmak amacıyla artırılmıştır. KTK EK-2/3-a uyarınca; 5216 sayılı Kanun ile 5393 sayılı Kanun kapsamında ilgili belediyeden çalışma izni/ruhsatı almadan belediye sınırları dâhilinde yolcu taşıyan sürücülere 32.233-TL idari para cezası öngörülmüştür

Ayrıca, korsan taksi faaliyetinde bulunan araçların bağlanması ve trafikten men edilmesi de söz konusudur. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre; korsan araç sahiplerine, korsan araç sürücülerine ve korsan araç yolcularına uygulanacak idari yaptırımlar belirlenmiştir.

Ek Madde 2’ye Göre Uygulanan Cezalar

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanun’un EK-2 maddesine göre Korsan Taksi ve benzeri durumlarda uygulanacak cezalar;

 • KTK EK-2/1 uyarınca; Araçları motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanmak ve sürülmesine izin vermek, sürücü ve araç sahiplerine 6.439-TL idari para cezası, idari para cezasının ilgiliye tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ödendiği takdirde %25 indirimli 4.829,25-TL idari para cezası uygulanır.
 • KTK EK-2/3-a uyarınca; 5216 sayılı Kanun ile 5393 sayılı Kanun kapsamında ilgili belediyeden çalışma izni/ruhsatı almadan belediye sınırları dâhilinde yolcu taşımak, sürücülere 32.233-TL idari para cezası, idari para cezasının ilgiliye tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ödendiği takdirde %25 indirimli 24.174,25-TL idari para cezası uygulanır.
 • KTK EK-2/3-b uyarınca; 5216 sayılı Kanun ile 5393 sayılı Kanun kapsamında ilgili belediyeden alınan izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında belediye sınırları dâhilinde yolcu taşımak, sürücülere 12.977-TL idari para cezası, idari para cezasının ilgiliye tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ödendiği takdirde %25 indirimli 9.732,75-TL idari para cezası uygulanır.
 • KTK EK-2/3-c uyarınca; 5216 sayılı Kanun ile 5393 sayılı Kanun kapsamında ilgili belediyeden alınan izin/ruhsatta belirtilen çalışma bölgesi/güzergah dışında belediye sınırları dâhilinde yolcu taşıyan sürücülere 6.439-TL idari para cezası, idari para cezasının ilgiliye tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ödendiği takdirde %25 indirimli 4.829,25-TL idari para cezası uygulanır.
 • KTK EK-2/6 uyarınca; Ayırıcı işareti bulunmayan ve 5216 sayılı Kanun ve 5393 sayılı Kanun kapsamında ilgili belediyeden çalışma izni/ruhsatı almadan, alınan izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında, alınan izin/ruhsatta belirtilen çalışma bölgesi/güzergah dışında faaliyet gösteren araçlardan taşımacılık hizmeti alan yolculara, 2.143-TL idari para cezası, idari para cezasının ilgiliye tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ödendiği takdirde %25 indirimli 1.607,25-TL idari para cezası uygulanır.

Araç, EK-2 Maddesi’nin 3. Fıkrasına göre;

 • bendinin ihlali halinde 60 gün,
 • bendinin ihlali halinde 30 gün,
 • bendinin ihlali halinde ise 15 gün süreyle trafikten men edilir.

Para Cezası ve İtiraz Süreci

Korsan taksi faaliyetinde bulunan araç sahiplerine ve sürücülere, belirli miktarlarda para cezaları kesilir. Bu cezalar, belediye ve trafik ekipleri tarafından uygulanır. Korsan taksi faaliyeti nedeniyle araçlarını motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullananlar ve sürülmesine izin veren araç sahipleri on beş gün süre ile trafikten menedilir. Cezaya itiraz etmek isteyenler, belirli süreler içerisinde ilgili mahkemelere başvurarak itiraz edebilirler. İtiraz sürecinde, cezanın haksız olduğunu düşünenler, gerekli belgeleri sunarak cezaya itiraz eder.

Korsan Taksi Araç Bağlanması İtiraz ve Cezanın İptali

Korsan taksi faaliyeti nedeniyle araçları bağlanan ve idari yaptırımlara tabi tutulan kişiler, idari işlemin uygulandığı tarihten itibaren 60 gün içerisinde yetkili İdare Mahkemesi’ne bağlan yürütmeyi durdurma (bağlanan araç için) talepli ikame edecekleri dava ile birlikte araç bağlanmasına ve idari işleme karışık itiraz edebilir. Bu süreçte, araç sahibinin itiraz dilekçesi hazırlaması ve ilgili İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma talepli başvurması gerekir. Mahkeme, yapılan itirazı değerlendirerek araç bağlanmasının iptali yönünde karar verebilir. Bu süreçte, hukuki destek almak önemlidir.

Korsan Taksi Ceza Davasında Masraflar ve Avukat Ücreti

Korsan taksi ile ilgili dava sürecinde avukat desteği almak, davanın doğru bir şekilde yürütülmesi açısından kritik öneme sahiptir. Alanında uzman avukatlar, müvekkillerine hukuki danışmanlık sağlayarak, dava sürecinde karşılaşılabilecek hukuki sorunların önüne geçer ve hukuki argümanların doğru bir şekilde sunulmasını sağlar.

Korsan taksi ceza davalarında yapılacak masraflar ve avukat ücretleri önemli bir konudur. 2023-2024 yılı için yayınlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre, iptal davası duruşmasız görülecek ise 10.500-TL, bu dava duruşmalı olarak görülecek ise 20.900-TL’dir. İdare Mahkemesi’nde yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açılacak ise dava harç ve masrafların da ödenmesi gündeme gelecektir.

Korsan Taksi Yolcu Cezası Nereye Ödenir?

Korsan taksi kullanan yolculara da çeşitli cezalar uygulanır. Bu cezalar, trafik ekipleri tarafından kesilir ve belirli bankalara veya ilgili kurumlardaki ödeme noktalarına ödenir. Yolcular, cezalarını belirli süreler içerisinde ödemek zorundadırlar. Ödeme yapılmadığı takdirde cezalar artar ve hukuki süreçler başlatılır.

Erken Ödeme İndirimi

Korsan taksi cezalarında, erken ödeme yapanlara belirli indirimler uygulanır. Bu indirimler, cezanın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ödeme yapan ilgili kişi ve kişilere sağlanır. Erken ödeme indirimi, cezanın daha düşük bir miktarla ödenmesini sağlar ve kişilerin mali yükünü hafifletir.

 • KTK EK-2/3-a uyarınca; Çalışma izni/ruhsatı almadan yolcu taşıyanlara: 32.233-TL, %25 indirimli 24.174,25-TL idari para cezası,
 • KTK EK-2/3-b uyarınca; Alınan izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında yolcu taşıyanlara: 12.977-TL, %25 indirimli 9.732,75-TL idari para cezası,
 • KTK EK-2/3-c uyarınca; Alınan izin/ruhsatta belirtilen çalışma bölgesi/güzergah dışında yolcu taşıyanlara: 6.439-TL, %25 indirimli 4.829,25-TL idari para cezası uygulanır.
 • KTK EK-2/6 uyarınca; Ayırıcı işareti bulunmayan ve 5216 sayılı Kanun ve 5393 sayılı Kanun kapsamında ilgili belediyeden çalışma izni/ruhsatı almadan, alınan izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında, alınan izin/ruhsatta belirtilen çalışma bölgesi/güzergah dışında faaliyet gösteren araçlardan taşımacılık hizmeti alan yolculara, 2.143-TL, %25 indirimli 1.607,25-TL idari para cezası uygulanır.

Korsan Takside Ehliyete El Koyma ve Ceza Puanı

Korsan taksi faaliyetinde bulunan sürücülerin kullandığı araç trafikten men edilebilir. Ancak, korsan taksi faaliyetinde olan sürücülerin ehliyetine el konulamaz ve ehliyetine ceza puanı işlenemez.

Korsan Taksi İkinci Kez Yakalanırsa Ne Olur?

Korsan taksi faaliyeti nedeniyle 1 yıl içerisinde ikinci kez yakalanan araç sahiplerine ve sürücülere daha ağır cezalar uygulanır. İlk yakalanmada verilen cezaların yanı sıra, 1 yıl içerisinde ikinci kez yakalanma durumunda araç sahibinin ve sürücünün önceki aldığı idari para cezasının 2 katı idari para cezası olarak uygulanır. Ayrıca, ikinci kez yakalanma durumunda araçların trafikten men edilme süresi uzatılabilir ve araç sahipleri daha büyük mali yüklerle karşı karşıya kalabilir.

Korsan Taksiden Bağlanan Araç Satılır Mı?

Korsan taksi faaliyeti nedeniyle bağlanan araçların satılması belirli koşullara bağlıdır. Araç sahipleri, bağlanan araçlarını satmak istediklerinde, ilgili prosedürleri takip ederek satış işlemini gerçekleştirebilirler. Ancak, bu süreçte araç üzerindeki bağlanma kararının kaldırılması gerekmektedir. Bu nedenle, araç sahiplerinin hukuki danışmanlık alarak satış işlemini gerçekleştirmeleri önemlidir.

Korsan Taksi Cezası Sicile İşlenir Mi?

Korsan taksi faaliyeti nedeniyle uygulanan cezalar, sürücülerin trafik siciline işlenir. Bu durum, sürücülerin trafik sicilini olumsuz etkiler ve ilerleyen dönemlerde karşılaşılabilecek hukuki süreçlerde önemli bir referans oluşturur.

Korsan Taksi Cezasına İtiraz Süresi Nedir?

Korsan taksi cezasına itiraz etmek isteyenler, belirli süreler içerisinde itirazlarını gerçekleştirmelidir. İtiraz süresi, cezanın kesildiği tarihten itibaren başlar ve yetkili İdare Mahkemesi’ne 60 gün içerisinde itiraz edilmesi gerekir. İtiraz sürecinde, itiraz dilekçesinin ve gerekli belgelerin hazırlanması ile birlikte başvurulması önemlidir. Bu süreçte, hukuki destek almak itirazın başarıyla sonuçlanması açısından kritik öneme sahiptir.

Bağlanan Aracı Çıkarmak İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

Korsan taksi faaliyeti nedeniyle bağlanan araçların çıkarılması için belirli belgelerin hazırlanması gerekmektedir. Bu belgeler arasında araç sahibi kimlik belgesi, araç ruhsatı, cezanın ödendiğine dair makbuz ve ilgili kurumdan alınacak izin belgeleri bulunmaktadır. Araç sahibi, bu belgeleri ilgili kurumlara sunarak aracını çıkarabilir. Bu süreçte, hukuki danışmanlık alarak belgelerin eksiksiz hazırlanması ve prosedürlerin doğru bir şekilde takip edilmesi önemlidir.

Uber Korsan Taşımacılık Mıdır?

UBER, birçok ülkede yasal düzenlemelere tabi olan bir taşımacılık hizmetidir. Ancak, bazı ülkelerde UBER hizmetleri yasal düzenlemelere uygun olmadan faaliyet göstermektedir. Türkiye’de de UBER, belirli yasal düzenlemelere tabi tutulmuş ve korsan taşımacılık olarak değerlendirilmiştir. Bu nedenle, UBER hizmeti veren araçlar da korsan taksi kapsamında değerlendirilir.

Martı Tag Korsan Taşımacılık Mıdır?

Martı Tag hizmeti de UBER gibi birçok ülkede tartışmalara neden olan bir taşımacılık hizmetidir. Türkiye’de Martı Tag hizmeti de yasal düzenlemelere tabi tutulmuş ve belirli şartlar altında faaliyet göstermektedir. Martı Tag hizmeti veren araçların da korsan taşımacılık kapsamında değerlendirilip değerlendirilmediği, yasal düzenlemelere göre değişiklik gösterebilir.

Av. Buğra Çapa

Av. Buğra Çapa, Tekirdağ Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk eğitimi almıştır. 2019 yılında Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Hemen Bilgi Al!