İş ve Sosyal Güvenlik HukukuMakalelerimiz

İşten Çıkış Kodları ve Anlamları

İşten Çıkış Kodu Nedir?

İşçi ile işveren arasında kurulan iş ilişkisinin son bulması halinde iş akdinin ne şekilde ve nasıl sonlandırıldığına dair Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilen işten çıkış sebebidir.

İşten çıkış kodları değişiklik göstermekte olup. İşten çıkış kodların tanımları genişlemiştir. Bu yazımızda işten çıkış kodlarına ilişkin genel bilgiler paylaşılmış olup, hukuki uyuşmazlığınıza ilişkin detaylı bilgi için iletişim bölümündeki bilgilerden Çapa Hukuk Bürosu’na ulaşabilirsiniz.

İşten Çıkış Kodlarının Anlamları Nelerdir?

1 Deneme Süreli İş Sözleşmesinin İşverence Feshi
2 Deneme Süreli İŞ Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi
3 Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi (İstifa)
4 Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Haklı Sebep Bildirilmeden Feshi
5 Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Sona Ermesi
6 ***
7 ***
8 Emeklilik (Yaşlılık) Veya Toptan Ödeme Nedeniyle
9 Malulen Emeklilik Nedeniyle
10 Ölüm
11 İş Kazası Sonucu Ölüm
12 Askerlik
13 Kadın İşçinin Evlenmesi
14 Emeklilik İçin Yaş Dışında Diğer Şartların Tamamlanması
15 Toplu İşçi Çıkarma
16 Sözleşme Sona Ermeden Sigortalının Aynı İşverene Ait Diğer İşyerine Nakli
17 İşyerinin Kapanması
18 İşin Sona Ermesi
19 Mevsim Bitimi (İş Akdinin Askıya Alınması Halinde Kullanılır. Tekrar Başlatılmayacaksa “4” Nolu Kod Kullanılır)
20 Kampanya Bitimi (İş Akdinin Askıya Alınması Halinde Kullanılır. Tekrar Başlatılmayacaksa “4” Nolu Kod Kullanılır)
21 Statü Değişikliği
22 Diğer Nedenler
23 İşçi Tarafından Zorunlu Nedenle Fesih
24 İşçi Tarafından Sağlık Nedeniyle Fesih
25 İşçi Tarafından İşverenin Ahlak Ve İyiniyet Kurallarına Aykırı Davranışı Nedeni İle Fesih
26 Disiplin Kurulu Kararı İle Fesih
27 İşveren Tarafından Zorunlu Nedenlerle Ve Tutukluluk Nedeniyle Fesih
28 İşveren Tarafından Sağlık Nedeni İle Fesih
29 ***
30 Vize Süresinin Bitimi ( İş Akdinin Askıya Alınması Halinde Kullanılır. Tekrar Başlatılmayacaksa “4” Nolu Kod Kullanılır)
31 Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu Kapsamında Kendi İstek Ve Kusuru Dışında Fesih
32 4046 Sayılı Kanunun 21. Maddesine Göre Özelleştirme Nedeni İle Feshi
33 Gazeteci Tarafından Sözleşmenin Feshi
34 İşyerinin Devri, İşin Veya İşyerinin Niteliğinin Değişmesi Nedeniyle Fesih
35 ***
36 ***
37 KHK İle Kamu Görevinden Çıkarma
38 Doğum Nedeniyle İşten Ayrılma
39 696 KHK İle Kamu İşçiliğine Geçiş
40 696 KHK ile Kamu İşçiliğine Geçilememesi Sebebiyle Çıkış
41 ***
42 4857/25-II-A
43 4857/25-II-B
44 4857/25-II-C
45 4857/25-II-D
46 4857/25-II-E
47 4857/25-II-F
48 4857/25-II-G
49 4857/25-II-H
50 4857/25-II-I

İşten Çıkış Kodları ve İşe İade Davası

İşçi ile işveren arasında iş ilişkisinin sona ermesi halinde işçi, işverene karşı işe iade davası ikame edebilir.

İşe iade kodu, işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlığın işverence yanlış ve hatalı bir şekilde tayin edilerek yanlış bildirildiyse açılacak olan işe iade davası neticesinde de yapılan yanlışlık düzeltilebilir. Ancak işçinin haklı nedenle işi kendisinin feshettiği veya geçerli nedenle feshettiği hallerde işe iade davası ikame etmesi hukuka ve usule aykırı olacaktır.

Ancak yukarıda da belirttiğimiz üzere işverenin işçinin bilgi ve rızası olmadan haksız bir şekilde işçinin sicilini etkileyecek şekilde yapılan işten çıkışlarda işçi, o işe devam etmek istiyor ise açılacak olan işe iade davası ile işten çıkış kodu düzeltilebilecektir.

İşten Çıkış Kodlarında Doğabilecek Anlaşmazlıklar

İşten çıkış kodlarından doğabilecek uyuşmazlıklarda işçi ile işveren arasında işçilik alacakları, işe iade davaları açılabilecektir.

İşten Çıkış Kodu Nasıl Öğrenilir?

İşçi, işten çıkış kodunu e-devlet üzerinden yapacağı sorgulama ile ya da Sosyal Güvenlik Kurumu’nda yapacağı sorgulama ile öğrenebilecektir.

İşten Çıkış Kodu Sonradan Değiştirilebilir Mi?

Hatalı olarak giriş yapılan işten çıkış kodu işçinin işten çıkış tarihinden itibaren 10 gün içerisinde işverence sistem üzerinden değiştirilebilecektir. 10 günü aşan hallerde ise işten çıkış kodunun düzeltilmesi için İŞKUR’a başvurulması gerekmektedir.

İşten Çıkış Kodu Kaç Gün İçerisinde Düzeltilir?

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere işten çıkış kodunun yanlış ya da hatalı girilmesi halinde 10 gün içerisinde sistem üzerinden işten çıkış kodunu düzeltebilecektir.

10 günlük süreyi aşması halinde ilgili İŞKUR’a başvuru yapılması gerekmektedir. 10 günü aşan ve mahkeme kararı olmadan yapılmak istenen değişikliklerde işverene hatalı işten çıkış kodu bildiriminden ötürü idari para cezasına maruz kalabilirler.

Av. Yonca İşsever Çapa

Av. Yonca İşsever Çapa, Özel Çamlıca Bilfen Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk eğitimi almıştır. 2018 yılında Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Hemen Bilgi Al!