Makalelerimiz

Eser Sözleşmesi

Eser sözleşmesi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 470. Maddesi ile tanımlanmıştır. Buna göre eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşme olarak tanımlanmıştır.

Bu yazımızda eser sözleşmesine ilişkin genel bilgiler paylaşılmış olup, hukuki uyuşmazlığınıza ilişkin detaylı bilgi için iletişim bölümündeki bilgilerden Çapa Hukuk Bürosu’na ulaşabilirsiniz.

Eser Sözleşmesi Nedir?

Eser sözleşmesin Türk Borçlar Kanunu’nun 470. Maddesi ile tanımlanmıştır. Bu tanımı daha farklı bir şekilde açıklamamız gerekirse taraflarının iş sahibi ve yüklenici olduğu, iş sahibi bir ücret ödemeyi, yüklenicinin de bir eser meydana getirmeyi ya da teslim etmeye söz verdiği; kısacası her iki taraf için borç doğuran bir sözleşmedir.

Eser Sözleşmesi Nasıl Düzenlenir?

Eser sözleşmesinin yapımında şekil şartı zorunlu değildir. Buna göre sözlü, yazılı ya da resmi şekilde eser sözleşmesi yapılabilecektir. Burada önemli olan yüklenicinin bir bedel alması ve iş sahibinin de talep ettiği esere kavuşmasıdır.

Eser Sözleşmesinin Unsurları

 • Eser Meydana Getirilmeli: TBK m.470 ile eser sözleşmesinin ana unsurunun bir eser olduğu belirtilmiştir. Taşınır ve/veya taşınmaz mallar eser olarak değerlendirilir. Eser sözleşmesinin ilişkin bir ressam tarafından yapılan tablo örnek verilebilir.
 • Ücret Vaadi: TBK m.470 ile tanımlanan eser sözleşmesi hükümleri uyarınca yükleniciye bir bedel ödenmesi zorunludur. Taraflar anlaşırken iş sahibi, yükleniciye bedel ödeme yükümlülüğü altına girer. Bu bedel para olmalıdır, aksi takdirde kurulan bu sözleşme eser sözleşmesi niteliğinde olmaz.
 • Tarafların Arasında Anlaşma: Yukarıda da belirttiğimiz üzere eser sözleşmesinin kurulabilmesi için yüklenici ve iş sahibinin anlaşması gerekmektedir. Taraflar arasında anlaşma sağlanmadan eser sözleşmesinin kurulduğundan söz edilemeyecektir.

Eser Sözleşmesinde Açık ve Gizli Ayıp

Eserin iş sahibine teslim edilmesinden sonra açık bir şekilde tespit edilebilen, inceleme ve/veya muayene yapıldıktan anlaşılabilecek olan ayıplar açık ayıp sayılmaktadır.
Açık ayıp olarak tespit edilemeyen, kullandıkça ya da bir süre geçtikten sonra ortaya çıkan ayıplara da gizli ayıp denmektedir.

Eser Sözleşmesinde Zamanaşımı

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu uyarınca taşınmaza dayalı eser sözleşmesinden kaynaklanan anlaşmazlıklarda zarara uğradığını iddia eden taraf beş yıl içinde; taşınıra dayalı eser sözleşmesinden kaynaklanan anlaşmazlıklarda zarara uğradığını iddia eden taraf dava hakkını iki yıl içinde kullanmalıdır.

Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar

Eser sözleşmesine dayalı olarak teslim alınan ürünlerde ayıp meydana gelebilir. Ayıplı meydana getirilmiş bir eser var ise iş sahibi, yüklenici bu ayıptan sorumlu olacaktır.

Sorumluluk kapsamında iş sahibi yükleniciye karşı alacak davası açabilir. Açılan alacak davasıyla yükleniciden eseri olması gerektiği gibi aynen ifa etmesini ve müsbet zararını ödemesini ya da sözleşmeden dönerek menfi zararını ödemesini talep edebilir.

Eser Sözleşmesi ve Hizmet Sözleşmesinin Farkları Nelerdir?

ESER SÖZLEŞMESİ HİZMET SÖZLEŞMESİ
Yüklenici bağımsızdır. Ancak iş sahbinin istek ve talimatlarını göz önünde bulundurarak sadakat içerisinde hareket etmelidir. Yüklenici, iş sahibinin emir ve talimatları doğrultusunda hareket eder.
Ücret esastır ancak yüklenici eseri meydana getiremez veya teslim edemez ise ücret alamaz. Yüklenici, hizmetin sonucu meydana gelse de gelmese de iş sahibinden ücret alır.

Eser Sözleşmesinin Tarafları

Eser sözleşmesinin tarafları yüklenici (eseri yapan) ve iş sahibidir.

Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Borçları

Eser sözleşmesinde yüklenicinin borçları;

 • Eseri teslim ve imal etme borcu; yüklenici eseri iş sahibinin istek ve talimatları doğrultusunda üretmelidir. Üretim ile birlikte de iş sahibine teslim etmeli yani mülkiyeti ve/veya zilyetliği ona devretmelidir.
 • Eser, yüklenicinin kişisel bilgi, deneyim ve sanaatkarlığına, yeteneklerine dayandığı için yüklenici tarafından şahsen yapılmalıdır. Ancak taraflar yüklenicinin eseri imal ederken üçüncü bir şahsa yaptırması hususunda iş sahibinden rıza alınmalıdır.
 • Esere zamanında başlama ve teslim etme borcu,
 • Ayıba karşı tekeffül borcu; yüklenici, eseri gereği gibi iş sahibine teslim etmesi gerekmektedir. Ancak yüklenici, iş sahibine eseri sözleşmede belirlenen şekle uygun olarak teslim etmemesi halinde ayıptan sorumlu olacaktır.
 • Sadakat ve özem borcu bulunmaktadır.

Eser Sözleşmesinde İş Sahibinin Borçları

Eser sözleşmesinde iş sahibinin borçları;

 • Yükleniciye ücret ödeme,
 • Malzemeyi sağlama borcu,
 • Yüklenici ile dayanışma yükümlülüğü,
 • Eseri muayene ve ayıpları ihbar yükümlülüğü bulunmaktadır.

Av. Buğra Çapa

Av. Buğra Çapa, Tekirdağ Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk eğitimi almıştır. 2019 yılında Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Hemen Bilgi Al!