İş ve Sosyal Güvenlik HukukuMakalelerimiz

Askerlik Nedeniyle İşten Ayrılma

4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işçiye muvazzaf askerlik sebebi ile işten ayrılma hakkı tanınmıştır.

Muvazzaf askerlik, Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay ve astsubaylar ile birlikte askerlik görevi yapan er olarak tanımlanmaktadır.

Askerlik Nedeniyle İşten Ayrılmada İhbar Süresi

Kural olarak işten ayrılan işçi (haklı nedenle fesih haricinde) çalışma süresine göre iki ila sekiz haftalık ihbar sürelerine uymak suretiyle işten ayrılabilmektedir. Ancak askerlik nedeniyle işten ayrılma halinde işçi, söz konusu ihbar sürelerine uymak zorunda değildir. Dolayısıyla askerlik nedeniyle işten ayrılma halinde ihbar sürelerine uymak zorunluluğu bulunmamaktadır.

Askerlik Nedeniyle İşten Ayrılmada Kıdem Tazminatı

Askerlik nedeniyle işten ayrılmada halinde eğer ki işçi bir sene ve üzerinde çalışmış ise işçi, kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

Askerlik nedeniyle işten ayrılma halinde kıdem tazminatının hesaplanmasında herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Ancak askerlik nedeniyle işten ayrılmada kıdem tazminatı alabilmek için kişi askere gideceğini belgelemek zorundadır.

Uzun dönem, kısa dönem ya da bedelli askerlik çeşitleri askerlik nedeniyle işten ayrılmada kıdem tazminatına hak kazanmaya engel değildir. Çünkü yukarıda da değindiğimiz üzere tüm bu çeşitler zorunlu askerlik halleridir.

Askerlik Nedeniyle İşten Ayrılmada İşe İade Davası Mümkün mü?

Askerlik nedeniyle işten ayrılan kişi, askerliğini bitirdikten sonra iki ay içerisinde işe girmek istediği takdirde eski işverenlerine bunu bildirmek zorundadır. İşveren ise askerlik nedeniyle işten ayrılan kişiyi boş pozisyon varsa aynı işine, aynı pozisyonda yer yoksa benzerine yada boş pozisyon yok ise ilk açılacak yerde işe başlatmalıdırlar.

Bu hal 4857 sayılı İş Kanunu’nun “Askerlik ve Kanundan Doğan Çalışma” başlıklı 31. Maddesi ile düzenlenmiştir. Eğer işçi, askerden döndükten sonra iki ay içerisinde işe başlama başvurusu yapmazsa iş akdi feshedilmiş kabul edilir.

İşçinin askerlikten sonra işe başlama talebinde bulunabilmesinin en önemli koşullarından bir tanesi de o iş yerinde en az bir yıl çalışmış olmasıdır.

Sülüs Belgesi Olmadan İş Akdi Sonlandırılabilir mi?

Sülüs belgesi, askere giderken alınması zorunlu olan belgelerden biridir. Sülüs belgesi, sevk başlangıç, bitiş tarihi ve askerlikte teslim olunacak bilgileri içermektedir.

Sülüs belgesi askere gitmeden evvel iki ya da üç gün öncesinde alınabilmektedir. Sülüs belgesi olmadan askerlik nedeniyle iş akdi sonlandırılamaz. İşçi 2 ay içerisinde başvurup işe alınmaz ise işe iade davası açabilir.

Askerlik Nedeniyle İşten Ayrılırken Kıdem Tazminatı Alan İşçi İşe İade Talebinde Bulunabilir mi?

Askerlik nedeniyle işten ayrılan işçi, işten ayrılırken kıdem tazminatını almış ise 4857 sayılı İş Kanunu m.31 uyarınca işe başlama talebinde bulunamaz. Kıdem tazminatını alan işçi, işveren ile ilişkisini sonlandırmıştır, iş akdi feshedilmiştir.

Yargıtay 22.Hukuk Dairesi, 05.05.2014 T. ve 2014/11565 E. – 2014/11387 K. Sayılı ilamında da bu hususta;

“Davacının askerlik dönüşü işverence işe alınıp alınmaması yeni bir iş sözleşmesinin kurulması ile ilgilidir. Bu sebeple davacının işe iade isteğinde bulunması mümkün değildir. Yukarıda belirtilen 4857 sayılı İş Kanunu’nun 31/4. maddesi, işverene askerlik sonrası işçiyi işe alma konusunda bir yükümlülük getirmiş ve başlatılmaması halinde cezai yaptırım olarak tazminat ödenmesini öngörmüştür. Mahkemece davacının talebinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 31/4 maddesi kapsamında askerlik dönüşü işe başlatılmama olarak değerlendirildiği buna göre davanın reddi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir…” şeklinde hüküm kurmuştur.

Askerlik Nedeniyle İşten Ayrılmada İhbar Tazminatı Alınır mı?

Askerlik nedeniyle işten ayrılmada işveren işçiden ihbar tazminatı talep edemeyeceği gibi işçi de işverenden ihbar tazminatı alamaz.

Askerlik Nedeniyle İşten Ayrıldıktan Sonra İşsizlik Maaşı Alınır mı?

Askerlik nedeniyle işten ayrılan işçi, işsizlik maaşına hak kazanmaktadır. Ancak bu hak kazanımının bazı koşulları mevcuttur.

Bunlar;

  • İşten çıkış kodu “askerlik” olarak yapılmalıdır,
  • İşten çıkış tarihi ile askerliğe sevk tarihi arasında en fazla 90 gün olmalıdır,
  • İşsizlik maaşına askerden terhis olduktan sonra başvurabilirler, bu süre 30 gündür.

Askerlik Nedeniyle İşten Ayrılma Dilekçesi

…. A.Ş.

İNSAN KAYNAKLARI DEPARTMANI’NA

…/…/2023 Tarihi itibariyle muvazzaf askerlik görevimi yerine getirmek amacıyla işten ayrılıyorum. Askerlik şubesi/ Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen sevk belgem (sülüs belgesi) ektedir. 4857 sayılı İş Kanunu ve 1475 sayılı İş Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca kıdem tazminatımın tarafıma ödenmesini talep ederim.

Av. Yonca İşsever Çapa

Av. Yonca İşsever Çapa, Özel Çamlıca Bilfen Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk eğitimi almıştır. 2018 yılında Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Hemen Bilgi Al!