MakalelerimizYabancılar Hukuku

Apostil Şerhi

Apostil şerhi, bir belgenin başka bir ülkede kullanılabilmesini, o belgenin başka bir ülkede de yasal olarak geçerli olmasını sağlayandır.

Bu yazımızda apostil şerhine ilişkin genel bilgiler paylaşılmış olup, hukuki uyuşmazlığınıza ilişkin detaylı bilgi için iletişim bölümündeki bilgilerden Çapa Hukuk Bürosu’na ulaşabilirsiniz.

Apostil Nedir?

Apostil, bir onay mekanizmasıdır. Apostil ile bir belge, geçerlilik kazanır. Bu geçerlilik başka bir ülkedeki geçerliliktir. Apostil ile geçerli olan belge başka bir ülkede yasal olarak kullanılabilecektir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 08/05/1962 yılında imzalamış olduğu “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi” ile birlikte apostilli olan belge o ülkede geçerli kabul edilecektir.

Apostil Sözleşmesi’nin 3. Maddesi’ne göre apostil şerhi, imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin sıfatının ve gerektiğinde, bu belge üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi için zorunlu görülebilecek tek işlem 4’üncü maddede tanımlanan onay şerhinin belgenin verildiği Devlet yetkili makamınca bu belgeye konulmasından ibarettir.

Apostil Nerede Yapılır?

Apostil şerhi içeren belgenin hangi makamca verildiği ve hangi makamda kullanılacağına göre idari belgeler ve adli belgeler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

 • İdari belgeler; valilikler, valiler, vali adına vali muavinleri ve hukuk işleri müdürleri, kaymakamlıklar apostil şerhi koymaya yetkili iken;
 • Adli belgeler; Ağır Ceza Mahkemesi kuruluşu olan merkezlerdeki Adalet Komisyonu Başkanlıkları apostil şerhi

koymaya yetkilidir.

Apostil Şerhinde Bulunması Gereken Unsular

 • Belgenin düzenlendiği ülke,
 • Belgeyi imzalayan kişi,
 • Belgeyi imzalayan kişinin sıfatı,
 • Belgedeki damganın ait olduğu makam,
 • Belgenin onaylandığı tarih ve yer,
 • Apostil düzenleyen makam,
 • Apostilin numarası,
 • Apostili düzenleyen makamın mühür ve kaşesi,
 • Yetkili kişinin imzası.

Apostil Yapılabilen Belgeler

 • Savcı, zabıt katibi veya adliye memuru tarafından verilmiş belgeler de dahil olmak üzere, devleti bir yargı organına veya mahkemesine bağlı makam veya görevli memur tarafından düzenlenmiş olan belgeler,
 • İdari belgeler (doğum belgesi, kimlik, evlilik cüzdanı, nüfus kaydı, transkript, diploma vs.),
 • Noter senetleri,
 • Kişilerce özel sıfatla imzalanmış belgeler üzerine konulmuş olup belgenin kaydının veya belirli bir tarihte mevcut olduğunun ve imzaların doğruluğunun resmi makam ve noterlerce tasdiki gibi resmi beyanlar.

Apostil Yapılmayan Belgeler

İçişleri Bakanlığı’nca yayınlandığı üzere Apostil Sözleşmesi uyarınca bazı belgeler apostil şerhi yapılamayacaktır. Bu belgeler;

 • Diplomasi veya konsolosluk memurları tarafından düzenlenmiş belgeler,
 • Ticaret veya gümrük işlemleriyle doğrudan ilgili olan idari belgeler.

Tanıma ve Tenfiz Davalarında Apostil

Tanıma ve tenfiz davası, yurt dışında bir mahkemece verilen bir kararın Türkiye’de kabul edilmesi ve uygulanmasıdır. Tanıma ve tenfiz davaları MÖHUK ile düzenlenmiştir. Apostil şerhi olmayan bir yabancı ülke mahkeme kararı ülkemizde tanınamayacak ve uygulanamayacaktır.

Apostil Anlaşması Olan Ülkeler

İçişleri Bakanlığı’nca Apostil Sözleşmesi’ne üye olan ülkelerin listesi yayınlanmıştır.

(https://www.icisleri.gov.tr/kurumlar/icisleri.gov.tr/IcSite/illeridaresi/Mevzuat/Genelgeler/ApostilTasdikSerhineTarafUlkeler2022.pdf)

Buna göre;

 • ABD
 • İrlanda
 • Slovakya
 • Almanya
 • İspanya
 • Slovenya
 • İsrail
 • Antigua
 • İsveç
 • Svaziland
 • Arjantin
 • İsviçre
 • Arnavutluk
 • İtalya
 • Avustralya
 • İzlanda
 • Türkiye
 • Avusturya
 • Japonya
 • Ukrayna
 • Azerbaycan
 • Karadağ
 • Venezuela
 • Bahamalar
 • Kazakistan
 • Yeni Zelanda
 • Kolombiya
 • Yunanistan
 • Barbuda
 • Kuzey İrlanda
 • Belarus
 • Belçika
 • Letonya
 • Belize
 • Liberya
 • Birleşik Krallık (İngiltere)
 • Lihtenştayn
 • Bosna-Hersek
 • Litvanya
 • Lüksemburg
 • Macaristan
 • Bulgaristan
 • Makedonya
 • Çek Cumhuriyeti
 • Malta
 • Çin Halk Cumhuriyeti
 • Danimarka
 • Meksika
 • Dominik
 • Moldova
 • Ekvador
 • Monako
 • El Salvador
 • Namibya
 • Ermenistan
 • Estonya
 • Norveç
 • Fiji
 • Panama
 • Finlandiya
 • Polonya
 • Fransa
 • Portekiz
 • Grenada
 • Romanya
 • Rusya
 • Güney Afrika
 • Güney Kore
 • Gürcistan
 • Hırvatistan
 • Hindistan
 • San Marino
 • Hollanda
 • Sırbistan.

Apostil Şerhinin Geçerlilik Süresi

Apostil şerhinin bir geçerlilik süresi yoktur. Bununla birlikte apostil şerhi alınan belgenin bir süresi mevcut ise belgenin kullanımında bu süreye dikkat edilmelidir.

Apostil Konsolosluktan Alınır Mı?

Apostil şerhi anlaşmalı olan ülkelerde ilgili makamlardan alınır. Türkiye Cumhuriyeti’nde hangi makamlardan apostil şerhi alındığını yukarıda belirtmiştik. Ancak bazı ülkelerde ise apostil şerhi geçerli olmayabilir. O hallerde ilgili ülkenin konsolosluğuna başvurulması gerekmektedir.

E-Apostil Nedir?

Elektronik ortamda hazırlanan bir belge için alınan apostil şerhine e-apostil denir. Adli sicil kaydı, mahkeme kararı ve nüfus kaydına ilişkin olarak e-apostil alınabilmektedir. Apostil şerhi alınabilen diğer evraklarda şuan e-apostil alınamamaktadır.

Av. Yonca İşsever Çapa

Av. Yonca İşsever Çapa, Özel Çamlıca Bilfen Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk eğitimi almıştır. 2018 yılında Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Hemen Bilgi Al!