Ceza HukukuMakalelerimiz

Alkollü Araç Kullanmanın Cezası 2024

Karayolları Trafik Kanunu uyarınca alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin etkisi altında araç sürmek yasaktır. Ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 179. Maddesinde de “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçu ve yaptırımları düzenlenmiştir.

Bu yazımızda “alkollü araç kullanmanın cezasına” ilişkin genel bilgiler paylaşılmış olup, hukuki uyuşmazlığınıza ilişkin detaylı bilgi için iletişim bölümündeki bilgilerden Çapa Hukuk Bürosu’na ulaşabilirsiniz.

2024 Yılında Alkollü Araç Kullanmanın Cezası

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na ve Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre karayollarında alkollü iken araç kullanmak yasaktır. Trafik görevlilerince rutin uygulamalarda alkol kontrolüne tabii tutulan sürücülerden; kanlarındaki alkol miktarı 0.50 promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerine ve kanlarındaki alkol miktarı 0.20 promilin üzerinde olan stajyer ehliyet sahibi sürücülerine cezai yaptırım uygulanır.

  • Teknik cihazla yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırın üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücüye KTK m.48’in beşinci fıkrasında belirtilen miktarlarda idari para cezası verilir.
  • Yasal sınırın üzerinde alkol aldığı tespit edilen sürücünün, son ihlalin sürücü belgesine ilk seferinde altı aylığına el konulur. Beş yıl içinde gerçekleşen ikinci ihlalde iki yıl, üç veya üçten fazlasında ise beş yıl süreyle sürücü belgesine el konulur.
  • Teknik cihaz kullanılmasını kabul etmeyen sürücüye KTK m.48’in dokuzuncu fıkrası uyarınca idari para cezası verilir ve sürücü belgesine iki yıl süreyle el konulur.
  • Yapılan ölçüm sonucunda 1,00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen ya da 1,00 promilin altında alkollü olmasına rağmen alkolün etkisiyle emniyetli şekilde aracı sevk ve idare edemeyeceği tutanak altına alınan ve KTK m.48 uyarınca haklarında idari para cezası öngörülen sürücülere, ayrıca TCK m.179 üçüncü fıkrası hükümlerine göre trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem yapılmak üzere kolluğa teslim edilir.
  • Trafik kazasına sebebiyet veren sürücünün alkollü olduğunun tespit edilmesi halinde de idari para cezasının yanı sıra 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre adli işlemler yapılır.

Karayolları Trafik Kanunu’na göre alkollü araç kullanma cezaları 2024 yılında gelen güncelleme ile şu şekilde belirlenmiştir:

HUSUSİ OTOMOBİL SÜRÜCÜLERİNDE HUSUSİ OTOMOBİL DIŞINDAKİ ARAÇ SÜRÜCÜLERİNDE KTK m.48 UYARINCA ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZASI SÜRÜCÜ BELGESİNİN GEÇİCİ OLARAK GERİ ALINACAĞI SÜRE
İLK DEFA 0.50 PROMİLİN ÜZERİNDE ALKOL TESPİT EDİLMESİ İLK DEFA 0.21 PROMİLİN ÜZERİNDE ALKOL TESPİT EDİLMESİ       6.439 TL       6 AY
İKİNCİ DEFA 0.50 PROMİLİN ÜZERİNDE ALKOL TESPİT EDİLMESİ İKİNCİ DEFA 0.21 PROMİLİN ÜZERİNDE ALKOL TESPİT EDİLMESİ     8.075 TL       2 YIL
ÜÇÜNCÜ DEFA 0.50 PROMİLİN ÜZERİNDE ALKOL TESPİT EDİLMESİ ÜÇÜNCÜ DEFA 0.21 PROMİLİN ÜZERİNDE ALKOL TESPİT EDİLMESİ     12.977 TL       5 YIL

Burada belirttiğimiz tutarlar 2024 yılı için öngörülen cezalardır, her sene yeniden düzenleme yapılır. İdari para cezaları ve sürücü belgesine el konulmasının yanı sıra sürücüsü alkollü olan araç geçici olarak trafikten men edilir ve sürücüye 20 ceza puanı verilir. Hatırlatmakta fayda var ki, 2024 yılı itibariyle idari para cezaları 30 gün içinde ödendiği takdirde, ceza tutarında %25 indirim yapılır. Ceza ödemelerini Vergi Dairesi, PTT ve banka şubelerinden yapabileceğiniz gibi, online olarak İnteraktif Vergi Dairesi, e-Devlet ya da İnternet Bankacılığı sistemlerini kullanarak da işlem yapmanız mümkündür.

Ayrıca 1,00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen yahut alkolün etkisiyle emniyetli şekilde aracı sevk ve idare edemeyeceği anlaşılan sürücülere, idari para cezasının yanı sıra trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem uygulanır. TCK’nın 179. maddesinin ilk fıkrasında; “Başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olan kişiye bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir.” cümlesiyle bu suçun cezai yaptırımı düzenleme altına alınmıştır. Aynı maddenin üçüncü fıkrasında “Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişi yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.” denilmektedir.

Teknik cihaz kullanılmasını kabul etmeyerek alkol metreye üflemeyen kişilerin ehliyetine 2 yıl süreyle el konulacağı ve idari para cezası uygulanacağı öngörülmüştür. 2024 yılı itibariyle alkolmetreye üflemeyen kişiye verilecek ceza 18.452-TL olarak belirlenmiştir.

İkinci Kez Alkollü Araç Kullanmanın Cezası

Kişinin ikinci defa promil sınırını aşarak araç kullandığının tespit edilmesi halinde uygulanacak para cezası 8.075-TL olarak düzenlenmiştir. Ayrıca kişinin sürücü belgesine 2 yıllığına el konulur. Ehliyetine 2 yıllığına el konulan sürücülerin, ehliyetlerini geri almadan önce “sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine” katılmaları ve bu eğitimi tamamlamaları gerekmektedir.

Yine 1,00 promilin üzerinde alkollü şekilde yakalanan sürücü, ilk kez ya da ikinci kez olduğu fark etmeksizin “trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan” yargılanır.

Üç ve Üçten Fazla Kez Alkollü Araç Kullanmanın Cezası

Promil sınırını aşarak 3. kez araç kullandığı tespit edilen sürücüye uygulanacak para cezası 2024 yılı itibariyle 12.977-TL’dir. Ayrıca sürücü belgesine bu defa 5 yıl süreyle el konulur. 5. yılın sonunda psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri muayenesi sonrasında durumu uygun bulunanlara ehliyeti iade edilir.

2024 Yılında Yasal Alkol Sınırı

Ülkemizde otomobil sürücüleri için yasal sınır olarak bir litre kanda yarım gram alkole eşit olan, 0.50 Promil belirlenmiştir. Ticari araç sürücüleri ve kamu hizmetinde çalışan sürücülerin alkollü olarak trafiğe çıkmaları tümüyle yasaklanmış sayılsa da, 0.20 promilin üzerinde alkollü olmaları durumunda cezai yaptırım uygulanmaktadır.

Alkol denetimlerinde yapılan iş, kanda ne kadar alkol bulunduğunun belirlenmesi ve bu miktarın sürücülük için tehlike yaratacak düzeyde olup olmadığına karar verilmesidir. Promil hesabında alkolün ağırlığı, kanın ise hacmi dikkate alınarak bir orantı kurulur. Örneğin; 0.50 promil 100 mililitre kanda 50 miligram alkol bulunduğunu gösterir ve buradan gidilerek, 50:100=0.50 promil kabul edilir. Bir yetişkinin vücudunda 6 litre kan bulunduğunu varsaydığımızda, kanına 3 gram alkol karışması halinde yasal sınıra çok yaklaştığı söylenebilir. Alkolün vücuttan atılma süresi ise kişiden kişiye fazlasıyla değişkenlik gösteren bir süreçtir. Bilimsel araştırmalar, alkolün hiçbir seviyesinin sürüş ve trafik güvenliği için yeteri kadar “güvenli” sayılamayacağını gösterdiğinden; alkollü halde trafiğe çıkmayarak kendimizi ve trafikteki herkesi korumaya çalışmak hepimizin yararına olacaktır.

Alkollü Araç Kullanma Cezasının Affı

Alkollü araç kullanan kişilere uygulanan idari para cezaları ve ehliyetinin geçici süreyle geri alınması işlemlerinde uygulanan herhangi bir af prosedürü yoktur. Sürücü belgesinin geri alındığı süre tamamlandığında, idari para cezasını ödemiş olmak koşuluyla kişiler belgelerini geri alabileceklerdir.

1,00 promilin üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücüler ise “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan yargılanacaklar, yargılama sonucunda öngörülen hapis cezasının adli para cezasına dönüştürülmesi mümkün olabilecektir.

Alkollü Araç Kullanma Esnasında Adam Yaralama Suçu

Alkollü araç kullanan kişi, kazaya sebebiyet verse de vermese de, bu suç bir soyut tehlike suçu olduğundan bahisle cezalandırılacaktır. Ancak, alkolün etkisiyle kazaya sebebiyet vermiş ve birinin yaralanmasına sebep olmuş kişi, taksirle yaralama suçundan; ölümle sonuçlanan kazalarda ise taksirle öldürme suçundan cezalandırılacaktır. Alkollü araç kullanan kimsenin, araç kullanma yeteneğinin ve reflekslerinin azalacağını bildiği halde, ölüm ya da yaralama sonucu meydana geldiğinde “bilinçli taksirle” hareket ettiği kabul edilecektir.

Taksirle yaralama suçunun temel hali şikayete tabii iken, bilinçli taksirle gerçekleştirilmiş nitelikli hali şikayete tabii değildir, resen soruşturulur ve kovuşturulur. Suçun temel halinin cezası üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası iken, nitelikli halinin meydana gelmesi durumunda verilecek ceza bir kat artırılır (TCK m.89).

Taksirle öldürme suçunun ise cezası TCK m.85’te iki yıldan altı yıla kadar hapis olarak öngörülmüştür. Ancak “Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır”. Somut olayın özelliklerine göre, hakim alt veya üst sınıra yaklaşan cezaya hükmetmekte takdir yetkisini kullanır.

Alkollü Araç Kullanma Sebebiyle Alınan Ehliyet Nereden Geri Alınır 2024?

Verilen idari para cezasının tamamının ödenmesi koşuluyla alıkoyma süresinin bitiminde, sürücü belgesine el koyan trafik birimine veya en yakın Trafik Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurarak sürücü belgesi geri alınabilir. Ayrıca sürücü olmasına sakınca bulunmadığına dair resmi sağlık kurumlarından alınmış sağlık kurulu raporu ibraz edilmelidir. Ancak 5 yıl içinde ehliyetine ikinci defa el konulmuş kişilerin sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine katılma, üçüncü defa el konulmuş kişilerin ise psiko-teknik değerlendirmeden geçme zorunluluğu da bulunmaktadır.

Alkollü Araç Kullanma Sebebiyle Hapis Cezası

Alkollü araç kullanma sonucunda tatbik edilecek ceza TCKm.179’da “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçu kapsamında belirlenir. Bu maddeye göre kişi, bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Belirli bir promilin üzerinde olan ve güvenli sürüş için uygun koşulları sağlayamayan sürücülere idari para cezasının yanında bu maddeden işlem yapılır.

Alkollü Araç Kullanmada Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesi

Türk Ceza Kanunu’nun 50. maddesi kısa süreli hapis cezalarına seçenek yaptırımları düzenlemektedir. Mahkemenin uygun bulması koşuluyla bir yıl veya daha az süreli hapis cezaları adli para cezasına dönüştürülebilecektir.

Alkollü Araç Kullanmanın Cezası Ne Kadardır?

2024 yılı için ilk kez alkollü araç kullandığı tespit edilen kimseye 6.439-TL idari para cezası uygulanır ve ehliyetine 6 ay süreyle el konulur.

Alkollü Araç Kullanmanın Cezası Nereye Ödenir?

İdari para cezalarını Vergi Dairesi, PTT ve banka şubelerinden ödeyebileceğiniz gibi, online olarak İnteraktif Vergi Dairesi, e-Devlet ya da İnternet Bankacılığı sistemlerini kullanarak da ödemeniz mümkündür.

Alkollü Araç Kullanma Cezasına Nasıl İtiraz Edilir?

Hakkında alkollü araç kullanmaktan işlem yapılmış kişi, 15 gün içinde cezanın kesildiği yerdeki yetkili Sulh Ceza Hakimliği’ne dilekçe sunarak itiraz edebilir.

Alkollü Araç Kullanma Cezası Sicile İşler Mi?

Alkollü araç kullandığı tespit edilen kişiye verilen idari para cezası Adli Sicil Kaydına işlemez, Emniyet Genel Müdürlüğü’nce kayıt altına alınır. Alkollü araç kullanan kişinin, trafik güvenliğini tehlikeye atma suçundan yargılanması ve hakkında bir ceza tatbik edilmesi durumunda bu ceza Adli Sicil Kaydı’na işleyecektir.

Alkolden Ehliyeti Alınan Kişi Araç Kullanırsa Ne Olur?

Ehliyeti geri alınan kimsenin araç kullanması durumunda, kişiye ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza uygulanır. Ehliyetsiz araç kullanma durumunda uygulanacak idari para cezası 2024 yılı itibariyle 12.978-TL’dir.

Ehliyetimi 6 Ay Kaptırdım, Psikoteknik Almam Gerekiyor mu?

Alkollü olduğu ilk kez tespit edilen sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulur. 6 ayın sonunda, para cezasının tamamının ödenmesiyle sürücü belgesi geri alınabilir. Eğitim yahut psikoteknik gerekmez. Üçüncü kez yakalanma ve 5 yıl süreyle ehliyetin geri alınmasında psikoteknik test ve psikiyatri raporu istenmektedir.

Alkollü Araç Kullanırken Yakalandım, Cezaevine Girer miyim?

1,00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücülere idari cezaların yanı sıra TCKm.179’dan işlem yapılır. Yargılama sonucunda, genelde uygulanacak ceza adli para cezasına dönüştürülüyor olsa da, somut olayın şartlarına ve kişinin adli sicil kaydına göre hapis cezası ihtimali de her zaman bulunmaktadır.

Stj. Av. Dilanur Küçükoğlu

Lise öğrenimini Kastamonu Fen Lisesi'nde tamamlayan Dilanur Küçükoğlu, İngilizce hazırlık eğitiminin ardından 2020 yılında halen öğrencisi olduğu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde hukuk eğitimine başladı. Münazara Kulübü'nde üç yıl boyunca aktif rol alarak üniversiteler arası turnuvalarda çeşitli başarılar elde etti. Farklı sektörlerdeki iş ve gönüllülük deneyimlerinin ardından Çapa Hukuk Bürosu'nda öğrenci stajyer olarak hukuk kariyerine devam etmektedir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Hemen Bilgi Al!